Tillväxtverket
Kvinna tittar in i kameran med två kollegor bakom.

Utlysningar

Planerade utlysningar
Se vilka utlysningar som är planerade längre fram.

 1. Stärka 32 kommuners arbete för att minska segrega­tionen - riktad utlysning

  Sista ansökningsdag:

  För att stärka områden med socioekonomiska utmaningar i 32 kommuner har regeringen infört ett nytt stöd. Statsbidraget uppgår till 425 miljoner kronor…

  Utlysning Andra aktörer Regional kapacitet

 2. Stärka 30 landsbygds­kommuner inom socio­ekonomiska utmaningar - riktad utlysning

  Sista ansökningsdag:

  För att stärka landsbygdskommuner med socioekonomiska utmaningar har regeringen infört ett nytt stöd . Statsbidraget uppgår till 75 miljoner kronor 2018…

  Utlysning Andra aktörer Regional kapacitet

 3. Transportbidrag

  Sista ansökningsdag:

  Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske transportbidraget kan minska era kostnadsnackdelar. Vem kan…

  Utlysning Företag

 4. Checkar för international­isering

  Sista ansökningsdag:

  För små företag som vill ta in extern kompetens. OBS! Det är olika ansökningstider för olika regioner, kontakta din region för mer information. Har du…

  Utlysning Företag Kompetens

 5. Checkar för digitalisering

  Sista ansökningsdag:

  För små företag som vill ta in extern kompetens. OBS! Det är olika ansökningstider för olika regioner, kontakta din region för mer information. Vill ni…

  Utlysning Företag Kompetens Affärsutveckling Digitalisering

 6. Smart industri i regionerna 2.0

  Sista ansökningsdag:

  Arbetar ni med regional tillväxt och utveckling med fokus på industrin? Då kan ni söka finansiering för insatser som syftar till att öka konkurrenskraften…

  Utlysning Regioner Andra aktörer Regional kapacitet Affärsutveckling Digitalisering

 7. Pilotprojekt – cirkulär ekonomi

  Sista ansökningsdag:

  Arbetar ni för att stärka konkurrenskraften i små och medelstora företag utifrån miljömässig resurseffektivitet och återbruk? Då kan ni söka utvecklingsstöd…

  Utlysning Företag Andra aktörer Företagande

 8. S3-piloten – stärk kluster­företagens affärs­utveckling och konkurrens­kraft

  Sista ansökningsdag:

  Är ni en av de 22 klusterorganisationer som har valts ut inom S3-piloten? Då kan ni söka finansiering inom ramen för denna utlysning. Målet är att bidra…

  Utlysning Företag Regioner Regional kapacitet

 9. Regionala digitaliserings­koordinatorer

  Sista ansökningsdag:

  Regeringen har gett i uppdrag till de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna att i respektive län inrätta och upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator…

  Utlysning Regioner Digitalisering

 10. Stöd för att stärka regionernas kapacitet

  Sista ansökningsdag:

  Tillväxtverket vill stärka regionernas strategiska roll och bidra till ett effektivare regionalt tillväxtarbete. Har er organisation det regionala utvecklingsansvaret…

  Utlysning Regioner EU Regional kapacitetBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.