Tillväxtverket
Kvinna tittar in i kameran med två kollegor bakom.

Utlysningar

Planerade utlysningar
Se vilka utlysningar som är planerade längre fram.

 1. Kluster med koppling till smart speciali­sering ­– S3-piloten

  Sista ansökningsdag:

  Är ni ett kluster som är prioriterat i regionens smarta specialisering? Tillväxtverket erbjuder er i ett första steg kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte…

  Utlysning Företag Regioner Regional kapacitet

 2. Riktad utlysning - utveckla det lokala näringslivet

  Sista ansökningsdag:

  Regeringen har pekat ut 39 kommuner som ska få statligt stöd för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att…

  Utlysning Regioner Företagande Regional kapacitet Affärsutveckling

 3. Utveckla socialt entreprenörskap i din region!

  Sista ansökningsdag:

  Vill du förbättra förutsättningarna för socialt entreprenörskap och socialt företagande i din region? Vi välkomnar nu nio regionalt utvecklings­ansvariga…

  Utlysning Regioner Företagande Regional kapacitet Affärsutveckling

 4. Enklare vägar till jobb 2.0

  Sista ansökningsdag:

  Vill ni bidra till hållbar tillväxt i hela Sverige genom att stärka näringslivets kompetensförsörjning samtidigt som ni medverkar till ett mer jämställt…

  Utlysning Företag Andra aktörer Företagande Kompetens

 5. Utveckla konkurrens­­kraften i Skåne-Blekinge

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2018.1 i EU-programmet Skåne-Blekinge (regionalt strukturfondsprogram) är öppen för ansökningar. Det är möjligt att söka till programmets samtliga…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 6. Checkar för digitalisering

  Sista ansökningsdag:

  För små företag som vill ta in extern kompetens. OBS! Det är olika ansökningstider för olika regioner, kontakta din region för mer information. Vill ni…

  Utlysning Företag Kompetens Affärsutveckling Digitalisering

 7. Checkar för international­isering

  Sista ansökningsdag:

  För små företag som vill ta in extern kompetens. OBS! Det är olika ansökningstider för olika regioner, kontakta din region för mer information. Har du…

  Utlysning Företag Kompetens

 8. Investe­ringar för syssel­­sättning och tillväxt i Övre Norrland

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2018:2 inom EU-programmet Övre Norrland (Regionalt strukturfondsprogram) är öppen för ansökningar för insatser som bidrar till sysselsättning…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 9. Information för utveckling av lokala service­lösningar

  Sista ansökningsdag:

  Tillväxtverket utlyser projektmedel för informationsinsatser om utveckling av lokala servicelösningar. Syftet är att få spridning på goda exempel som finns…

  Utlysning Regioner Andra aktörer Regional kapacitet

 10. Utveckla service i gles- och landsbygder–tema besöksnäring         

  Sista ansökningsdag:

  Utveckla service i gles- och landsbygder–tema besöksnäring Utlysning avser projektmedel till utveckling av lokala servicelösningar. Under perioden 1 april…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet