Tillväxtverket
Kvinna tittar in i kameran med två kollegor bakom.

Foto: Maskot

Utlysningar

 1. Miljöteknik till nya marknader

  Programmet Demo Miljö finansierar internationell tekniköverföring mellan små och medelstora företag och lokala köpare. Projekt kan genomföras i följande 14 länder: Afrik…

  Utlysning Företag Andra aktörer Grön tillväxt Internationalisering

 2. EU-programmet Östra Mellansverige

  Utlysning 2017:1 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Östra Mellansverige är öppen för ansökningar. Programmet ska öka konkurrenskraften och sysselsättning…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU-program

 3. EU-programmet Mellersta Norrland

  Utlysning 2017:1 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Mellersta Norrland är öppen för ansökningar. Läs mer om programmet Mellersta Norrland Vem kan söka? N…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU-program

 4. Smart industri i regionerna - genomförande

  Arbetar ni inom en organisation med regionalt utvecklingsansvar? Då kan ni söka finansiering för insatser som syftar till att öka konkurrenskraften i industriföretag och…

  Utlysning Regioner Kompetens Regional utveckling Näringar i förändring Digitalisering

 5. EU-programmet Norra Mellansverige

  Utlysning 2017:1 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Norra Mellansverige är öppen för ansökningar. Programmet ska bidra till investeringar i regional till…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU-program

 6. EU-programmet Övre Norrland – investeringar i bredband

  Ansökningsomgång 2017:1 Bredband i EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Övre Norrland öppnar för ansökningar för investeringar i bredbandsinfrastruktur i Norrb…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU-program

 7. EU-programmet Västsverige

  Utlysning 2017:1 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Västsverige är öppen för ansökningar. De övergripande målsättningarna för Västsveriges regionala stru…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU-program

 8. EU-programmet Småland och Öarna

  Utlysning 2017:1 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Småland och Öarna är öppen för ansökningar. Det övergripande målet för programmet, Investering för sy…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU-program

 9. EU-programmet Övre Norrland

  Utlysning 2017:1 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Övre Norrland är öppen för ansökningar. Det övergripande målet för programmet, Investering för syssel…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU-program

 10. Gröna affärsutvecklings­checkar

  Små företag med innovativa lösningar inom miljöteknik eller miljöanpassade tjänster kan söka stöd för affärsutveckling för hemmamarknaden. Produkterna ska också bidra ti…

  Utlysning Företag Grön tillväxt