Tillväxtverket

Utlysningar

 1. Turism och besöksnäring – kunskapsutveckling under och efter coronapandemin

  Sista ansökningsdag:

  Företräder du en organisation eller ett företag som arbetar med kunskapsutveckling och analyser med inriktning på samhällsutveckling och näringsliv? Har…

  Utlysning Företag Andra aktörer Kompetens Turism

 2. Löpande förstudier – Mellersta Norrland

  Sista ansökningsdag:

  Du kan söka stöd för förstudier från EU-programmet Mellersta Norrland. Ansökningarna hanteras löpande. Förstudierna ska rikta in sig mot insatsområde 2…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 3. Löpande förstudier – Östra Mellansverige

  Sista ansökningsdag:

  Du kan nu söka stöd för förstudier från EU-programmet Östra Mellansverige. Förstudierna ska rikta sig mot något av de tre insatsområdena. Ansökningarna…

  Utlysning EU

 4. Regionala företagsstöd

  Sista ansökningsdag:

  Du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansieringen…

  Utlysning Företag Företagande Regional kapacitet

 5. Regionalt investeringsstöd - utlysning

  Sista ansökningsdag:

  Regionalt investeringsstöd Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar i delar av landet. Stödet kan ges för investeringar i materiella…

  Utlysning Företag Företagande Regional kapacitet Starta företag

 6. Stöd för korttids­arbete

  Sista ansökningsdag:

  Korttidsarbete kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. I praktiken innebär det att anställda…

  Utlysning Företag Finansiering

 7. Ansök om att göra förstudier som kan stärka Stockholms konkurrenskraft

  Sista ansökningsdag:

  Nu är det öppet för att ansöka om att göra förstudier inom investeringsprioriteringarna 1.1 - Forskning, innovation och teknisk utveckling, 1.2 - Ökad…

  Utlysning

 8. Transportbidrag

  Sista ansökningsdag:

  Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske transportbidraget kan minska era kostnadsnackdelar. Vi vill…

  Utlysning Företag

 9. Robotlyftet - Automations­checkar

  Sista ansökningsdag:

  Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni…

  Utlysning Företag Företagande Affärsutveckling Digitalisering