Tillväxtverket

Utlysningar

 1. Västsverige – hjälp mot coronakrisen

  Sista ansökningsdag:

  Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige utlyser stöd för insatser som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft samt övergången till…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 2. Hjälp mot coronakrisen – Småland och Öarna

  Sista ansökningsdag:

  Utlysningen riktar sig mot insatser som ska stötta företag inom Småland och Öarna. Företagen ska ha drabbats av negativa effekter till följd av coronapandemin…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 3. Utbyggnad av bredband i Norra Mellansverige

  Sista ansökningsdag:

  Utlysningen riktar sig till dig som tidigare har anmält intresse att söka EU-stöd för bredbandsinvesteringar. Investeringarna ska ske inom EU-programmet…

  Utlysning

 4. Vill ni stärka industrin i spåren av covid-19?

  Sista ansökningsdag:

  Covid-19 beräknas drabba industrin hårt men befaras dessutom stanna upp och försena den pågående omställningen. Nu öppnar regionalfondsprogrammet Östra…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

 5. Hjälp mot coronakrisen i Skåne-Blekinge

  Sista ansökningsdag:

  I den här utlysningen är det möjligt att söka medel i insatsområde 2, små och medelstora företag. Ansökningarna ska fokusera på att stötta företag som…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 6. Stärk den regionala planeringen

  Sista ansökningsdag:

  Regional planering är ett verktyg som underlättar lokal och regional samverkan och bidrar till ett hållbart regionalt utvecklingsarbete. Vi vill med denna…

  Utlysning Regioner Regional kapacitet

 7. Utveckla Småland och Öarnas konkurrenskraft

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2020:2 för EU-programmet Småland och Öarna, regionalt strukturfondsprogram, är öppen för ansökningar. EU-programmet Småland och Öarna Syftet…

  Utlysning Företag Regioner Andra aktörer EU

 8. Utveckla konkurrens­kraften i Norra Mellansverige

  Sista ansökningsdag:

  EU-programmet Norra Mellansverige öppnar utlysning 2020.3. Genom den kan du söka stöd för investeringar som skapar sysselsättning och tillväxt i regionen…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 9. Checkar för international­isering

  Sista ansökningsdag:

  För små företag som vill ta in extern kompetens. OBS! Ansökningstiden är olika för olika regioner, kontakta din region för mer information. Har du en produkt…

  Utlysning Företag Kompetens

 10. Transportbidrag

  Sista ansökningsdag:

  Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske transportbidraget kan minska era kostnadsnackdelar. Vi vill…

  Utlysning Företag