Seminarier och nätverk

Genom att mötas och dela kunskap lär vi av varandra.

Evenemang

Livesändning 10 oktober

Livsmedelsindustrin är en viktig del av Sveriges näringsliv. Företagen behöver ställa om till en mer cirkulär verksamhet med digitalisering och automation.

Nätverk och samverkan

Ta del av andras kunskap inom ditt område och dela din egen.

Film

Ta del av filmer i vår playkanal.