Kontakt

Kontaktuppgifter, fakturering, upphandling, ärenden, handlingar, beslut och anmälan.

Telefon växeln: 08-681 91 00
Telefontid: vardagar 08.00 - 16.00 (lunchstängt 12.00 - 13.00)

E-postadress registrator: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Registraturen är öppen 09.00 - 11.30 och 13.00 - 15.00 alla helgfria vardagar och 09.00 - 11.00 på klämdagar.

 • Kontaktuppgifter

  Här finns kontaktuppgifter till våra regionala kontor som finns på nio platser i Sverige.

 • Fakturering

  Sedan den 1 april 2019 är det lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Om ni har ett avtal med oss som tecknats innan dess och som inte ställer krav på e-faktura ser vi helst att ni ändå skickar elektroniska fakturor till oss.

 • Ärenden och beslut

  Dina rättigheter om ditt ärende blivit försenat eller om du vill ompröva det beslut du fått.

 • Begär ut allmän handling

  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess.

 • Lämna anbud på upphandlingar

  Tillväxtverkets upphandlingar genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

 • Anmäl misstanke om brott

  Denna sida riktar sig till personer som vill rapportera eller anmäla fusk, brott, bedrägeri eller liknande i egenskap av kund eller part till Tillväxtverket. Sidan riktar sig även till medarbetare eller anställda på en organisation som mottagit stöd av Tillväxtverket.

 • Visselblåsarfunktion

  Anmäl misstankar om missförhållanden inom myndighetens verksamheter.

 • Så behandlar vi personuppgifter

  Tillväxtverket behandlar personuppgifter för olika delar av sin verksamhet. Vi följer dataskyddsförordningen och är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in.