Min ansökan

Min ansökan är en e-tjänst för dig som ska ansöka om stöd, eller som redan har beviljats stöd och ska rapportera till oss under projektets gång och när du avslutar det.

Våra handböcker

Använd våra handböcker och instruktioner för att få hjälp när du planerar och genomför finansierade projekt. De innehåller även instruktioner för hur du använder "Min Ansökan".