Om våra olika stöd

Vi erbjuder olika former av finansiering. Det handlar om EU-medel, nationella stöd eller företagsstöd.

  • EU-finansierat stöd

    De EU-fonder som finns hos Tillväxtverket är Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. Fonderna öppnar vanligtvis utlysningar två gånger per år.

  • Nationella stöd

    Tillväxtverkets nationella stöd syftar till att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt.

  • Företagsstöd

    Du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansieringen på den privata marknaden.