Nationella stöd

Tillväxtverkets nationella stöd ska främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt.

Nationella projektmedel

Nationella projektmedel är ett stöd som kan sökas för ett projekt som är tydlig åtskilt från organisationens vanliga verksamhet och syftar till att främja en hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är ett av våra stöd för att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt. Det är en form av driftsbidrag till en organisations ordinarie drift.

Statsbidrag

Tillväxtverket har två uppdrag att förmedla statsbidrag. Ett till 30 socioekonomiskt eftersatta kommuner och det andra till 39 kommuner för att stärka företagsklimatet.