EU-finansierat stöd

De EU-fonder som finns hos Tillväxtverket är Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. Fonderna öppnar vanligtvis utlysningar två gånger per år.