EU-finansierat stöd

De EU-fonder som finns hos Tillväxtverket är Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. Fonderna öppnar vanligtvis utlysningar två gånger per år.

Vem kan söka EU-pengar hos Tillväxtverket?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga, kan söka stöd för att genomföra projekt. Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar. Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Här är några exempel på organisationer som ofta söker stöd:

  • Regioner
  • Kommuner
  • Myndigheter
  • Högskolor och universitet
  • Branschorganisationer
  • Forskningsinstitut

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd EU-stöd hos Tillväxtverket.