Fonden för en rättvis omställning

Fonden för en rättvis omställning är en EU-fond som fokuserar på de industrier och län med mycket höga koldioxidutsläpp. Fonden ska minska utsläppen och tackla de utmaningar som följer med omställningen.

Hur ska pengarna användas?

Pengarna ska bland annat användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik och kompetenshöjning för anställda. Fonden kompletterar andra EU-program och nationella initiativ inom klimatområdet.

De industrier och regioner som omfattas av medlen från EU:s nya klimatfond är:

  • Stålindustrin i Norrbotten
  • Metallindustrin i Västerbotten
  • Mineralindustrin på Gotland.

Fonden för en rättvis omställning startade 2021 och pågår fram till 2030. Totalt omfattar fonden investeringar på omkring 156 miljoner euro som ska matchas med nationell medfinansiering.

Fakta om programmet

Geografiskt område

I programmet ingår Norrbottens, Västerbottens och Gotlands län.

Budget från Fonden för en rättvis omställning

156 miljoner euro.

50 procents medfinansiering

Programmet finansierar max 50 procent av kostnaderna i projekten. Medfinansiering kan komma ifrån Tillväxtverket, andra offentliga aktörer eller privata aktörer.

Mål för programmet

Politiska mål

Fondens mål handlar om att göra det möjligt för regioner och människor att hantera de sociala, sysselsättningsrelaterade, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av omställningen. Detta ska gå i riktning mot unionens energi- och klimatmål för 2030 och en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050, med utgångspunkt i Parisavtalet.

Prioriteringar

  1. Stålindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Norrbottens län.
  2. Metallindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Västerbottens län.
  3. Mineralindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Gotlands län.

Vad ska programmet åstadkomma 2022-2030?

Finansierade projekt i fonden

Se vilka projekt som hittills beviljats stöd i programmet för Fonden för en rättvis omställning i vår projektbank. Filtrera resultatet genom att ange Fonden för en rättvis omställning i rullistan för program.

Kontakt

fro@tillvaxtverket.se