Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Vill du jobba över gränserna i Skandinavien? Från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kan du söka finansiering för projekt som ger möjlighet för svenskar, norrmän och danskar att tillsammans lösa gemensamma samhällsutmaningar inom fyra insatsområden.

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har till uppgift att investera 140 miljoner euro under åren 2021-2027. Pengarna ska gå till projekt som vill arbeta för att lösa samhällsutmaningar över gränserna i södra Skandinavien.

Projekten som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak finansierar drivs över nationsgränserna i elva svenska, danska och norska regioner. I Sverige rör det sig om Skåne, Halland och Västra Götaland.

För att kunna ansöka om projektstöd behöver din organisation samarbeta med minst en annan organisation i ett av grannländerna - Danmark, Norge eller Sverige.

Fyra insatsområden: Vad vill du förbättra?

Projekt kan söka finansiering för att lösa samhällsutmaningar som faller inom ett av fyra insatsområden.

Områdena är:

  • Innovation och entreprenörskap
  • Grön omställning
  • Transport och mobilitet
  • Gränslös arbetsmarknad.

Finansiering av projekt

Projekt kan få upp till 60 procent av totalkostnaderna finansierade av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. För norska aktörer är finansieringsgraden 50 procent. Resterande del finansierar projektets partner själva.

Resultat och inspiration

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak presenterar sina resultat genom konceptet Vi går över gränsen. Konceptet handlar om att programmet, genom projekten, går över gränsen för att lösa gemensamma samhällsproblem.

Siffror, diagram och goda exempel på nyttan Interreg skapar finns på interreg-oks.eu

Ansöka om stöd

På Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks webbplats finns information om insatsområden, finansiering, utlysningar och annan matnyttig information för er som vill ansöka.