Statistik och analys

Med tillförlitliga analyser och statistik får du en strategisk grund i ditt arbete.

Statistik och analys

Med tillförlitliga analyser och statistik får du en strategisk grund i ditt arbete.

Trender och analyser

 • Två personer går med resväskor på en gata

  Studie för en innovativ turism och besöksnäring

  Sverige strävar mot att vara ett av världens mest hållbara och attraktiva resmål – byggt på innovation. Men hur kommer vi dit?
  Turism
 • En AI-genererad bild av en traktor och ett fält

  Livsmedelssystemet mot 2035

  När mycket förändring sker samtidigt kan man tala om brytningstider. Perioden från nu och mot 2030-talet kommer troligen kommas ihåg som just en sådan – inte minst för livsmedelssystemet.
  Livsmedel
 • Tåg med lastvagnar kör genom öppet landskap i Sverige

  Regional exportsamverkan i en ny tid

  Trots stora förändringar i omvärlden de senaste åren, såsom Brexit, pandemin, Rysslands invasion av Ukraina, inflation och ökade energipriser, är svenska exportföretag konkurrenskraftiga i ett interna...
  Exportsamverkan