Våra undersökningar

Här kan du läsa mer om de undersökningar som Tillväxtverket genomför.

  • Företagens villkor och verklighet

    Företagens villkor och verklighet är Sveriges mest omfattande enkätundersökning om vilka möjligheter och svårigheter små och medelstora företag upplever i sin vardag och vad de tror om sin framtid.

  • Entreprenörskapsbarometern

    Entreprenörskapsbarometern är Sveriges mest omfattande attitydundersökning om inställningen till att starta och driva företag. Här undersöks vilken inställning personer i åldern 18-70 år har till företagande. Undersökningen genomfördes senaste gången år 2016.

  • Företagens gröna omställning

    Tillväxtverket genomförde under hösten 2022 och början 2023 en undersökning av hur landets företag uppfattar sin roll i den gröna omställningen samt vilka möjligheter och utmaningar omställningen skapar för företagen. Nu redovisas de första resultaten.