Statistik om företag

Här hittar du statistik om företag och företagande. I interaktiva diagram kan du själv välja till exempel vilka år du vill titta på och vilka jämförelser du vill göra.

 • Företagande

  Statistik om företag och företagande. Som attityder, konkurrens och miljöarbete.

 • Villkor och verklighet 2023

  Resultaten från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2023

 • Villkor och verklighet 2020

  Fördjupande texter om resultaten från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2020 samt Coronaundersökningen.

 • Ekonomiska läget

  Kvartalsvis statistik över produktionsindikatorer och omsättning för regioner och branscher.