Företagens villkor och verklighet 2023

Undersökning om vilka möjligheter och svårigheter små- och medelstora företag upplever i sin vardag och vad de tror om sin framtid. Resultaten från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2023.