Företagens villkor och verklighet 2020

Fördjupande texter om resultaten från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2020 samt Coronaundersökningen.