Ekonomiska läget

Kvartalsvis statistik över produktionsindikatorer och omsättning för regioner och branscher.

Tillväxtverket följer kvartalsvis upp den ekonomiska utvecklingen i Sveriges regioner och näringsliv. Här presenteras statistik över löneinkomster och uppskattad produktion per region samt företagens omsättning per bransch.

 • Ekonomiska läget 2022 - kvartal 4

  Fjärde kvartalet 2022 ökade omsättningen i det privata näringslivet jämfört med motsvarande kvartal 2021. Även sysselsättningen ökade jämfört med 2021. Under samma period minskade totala lönesummorna i alla län. Detta sammanföll med en minskning i Sveriges BNP, samtidigt som inflationen låg på en fortsatt hög nivå.

 • Ekonomiska läget 2022 - kvartal 3

  Tredje kvartalet 2022 ökade omsättningen i det privata näringslivet med cirka 11 procent jämfört med motsvarande kvartal 2021. Under samma period minskade de totala lönesummorna i alla län. Detta sammanföll med ökningar i Sveriges BNP och sysselsättning, samtidigt som inflationen låg på en fortsatt ovanligt hög nivå.

 • Ekonomiska läget 2022 - kvartal 2

  Under andra kvartalet 2022 växte Sveriges BNP och den totala sysselsättningen, samtidigt som inflationen låg på en ovanligt hög nivå. Omsättningen i det privata näringslivet ökade med nästan 9 procent, jämfört med motsvarande kvartal förra året.

 • Ekonomiska läget 2022 - kvartal 1

  Händelserna under början av 2022 skakade om världsekonomin rejält. Pandemirestriktionerna hade precis lyfts bort när Ryssland invaderade Ukraina vilket kastade in världens ekonomier i en stor osäkerhet. I Sverige påverkades vissa branscher direkt, vilket bland annat syns i form av minskad omsättning.

 • Ekonomiska läget 2021 - kvartal 4

  Ny smittspridning och nya restriktioner bidrog till en tydlig inbromsning av konjunkturläget i november. Lönesummor och beräknad produktion sjönk i flertalet av Sveriges regioner jämfört med föregående kvartal. Storstadsregionerna klarade sig bättre än övriga län. En ökad hushållskonsumtion bidrog till ökad omsättning i alla branscher.

 • Ekonomiska läget 2021 - kvartal 3

  Näringslivets omsättning visade i huvudsak en positiv utveckling för flertalet branscher under tredje kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Jämförs omsättningen med 2019 ligger nu de flesta branscher på samma nivåer som innan krisen. Vissa branscher som drabbats hårdare ligger dock fortfarande under normala nivåer.

 • Ekonomiska läget 2021 - kvartal 2

  Under andra kvartalet 2021 ökade löneinkomsterna i samtliga Sveriges län. Jämfört med 2018 har Blekinge störst produktionsnedgång av regionerna, och är det enda länet med en negativ löneutveckling. Flera branscher har nu återhämtat sig jämfört med förra årets låga omsättningsnivåer. Branscher med koppling till besöksnäringen har dock fortsatt lägre omsättningsnivåer än före coronakrisen.

 • Ekonomiska läget 2021 - kvartal 1

  Näringslivet som helhet ökade sin omsättning med 0,5 procent under första kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020. Besöksnäringen låg däremot drygt 40 procent under omsättningsnivån jämfört med första kvartalet 2020. Totala mängden löneinkomster minskade i bland annat Västmanlands och Blekinge län medan löneinkomsterna ökade i merparten av övriga län.

 • Om statistiken

  Så här tar vi fram den kvartalsvisa statistiken över produktionsindikator och omsättningsstatistik för regioner och branscher.