Ekonomiska läget 2022 - kvartal 2

Under andra kvartalet 2022 växte Sveriges BNP och den totala sysselsättningen, samtidigt som inflationen låg på en ovanligt hög nivå. Omsättningen i det privata näringslivet ökade med nästan 9 procent, jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Omsättningen i privata näringslivet ökade under första halvåret

Sveriges BNP ökade under andra kvartalet 2022 med 3,8 procent jämfört med andra kvartalet 2021, efter justering för prisökningar enligt SCB Under samma period ökade omsättningen i det privata näringslivet med nästan 9 procent enligt SCB. Detta sammanfaller även med ökande sysselsättning liksom ovanligt hög ökningstakt i konsumentpriserna, inflationen, där konsumentprisindex i juni ökade med 8,5 procent på årsbasis.

Störst omsättning under andra kvartalet 2022 stod Handeln för med 30 procent följt av Tillverkningsindustrin med 22 procent. Däref ter följer Bygg (9 procent), Information och kommunikation (7 procent), Juridik och ekonomi (6,5 procent) samt Transport (5 procent). Omsättningen ökade i samtliga av de sex största branscherna jämfört med andra kvartalet 2021 respektive andra kvartalet 2019.

Miljoner koronor

Omsättningen i de tio största branscherna
 2018 K12018 K22018 K32018 K42019 K12019 K22019 K32019 K42020 K12020 K22020 K32020 K42021 K12021 K22021 K32021 K42022 K12022 K2
Handel715,0826,1751,0832,4735,8824,4790,9863,0762,5768,9775,8852,3769,3847,2792,4881,0816,1907,6
Tillverkning523,4572,6508,8581,0545,7561,5512,7545,4534,2467,7448,8534,8528,6572,5510,8587,5615,9657,9
Bygg186,6228,3210,0269,5194,9232,1211,0268,7200,1235,4209,6261,4191,4247,0218,4284,5214,1266,1
Information och kommunikation167,4171,6159,0202,4175,8176,6163,0200,3185,3175,0160,2218,0177,9197,3177,4233,0197,6207,9
Juridik och ekonomi172,4191,9158,3210,0174,0186,8164,4211,2172,8172,6152,8209,5167,9186,1153,7219,4181,5196,4
Transport129,8136,8131,6143,3131,2139,1134,4141,2126,6112,0111,9124,1116,5128,3128,3146,6141,5157,5
Finans96,0119,6109,6112,7109,2122,5123,5143,5100,899,3116,5133,8104,8157,6154,2175,1100,3117,6
Energi99,585,672,394,7116,185,567,490,793,668,959,375,2105,685,078,4113,9142,9114,1
Uthyrning81,683,582,990,984,487,188,793,181,663,263,671,263,473,274,887,181,797,7
Fastighet86,988,286,893,890,691,092,095,294,792,191,697,2101,599,693,597,4100,696,4

Ser vi till de resterande 11 mindre branscherna, vilka utgör cirka 7 procent av marknaden, ökade omsättningen i de flesta branscher. När vi jämför andra kvartalet 2021 med andra kvartalet 2022 så ökade branschen Hotell- och restaurang med 60 procent. Relativt stora ökningar märks även inom branschen Kultur, nöje och fritid (+35 procent) liksom inom branschen Uthyrning och resetjänster (+42 procent). Dessa ökningar kan ses i ljuset av att de restriktionerna som infördes med anledning av pandemin släpptes under denna period.

Procent

Stark tillväxt i flera mindre branscher
 Ambassader m.m.Hotell och restaurangKulturVatten och avloppJordbrukOffentlig förvaltningServiceUtbildningVård omsorgGruvdriftHushåll
Procentuell förändring 4 kvartal89,050,726,810,24,84,22,3-2,3-8,4-10,0-22,3

Lönesummorna i stort sett oförändrade

Ovan kunde vi se hur omsättningen ökade under första halvan av 2022. Under samma period som omsättningen ökade så ökade även den totala mängden utbetalade lönesummor, dock endast om vi räknar nominellt. På grund av de stora ökningarna av konsumentprisindex var lönesummorna, justerat för inflation och säsongseffekter, i stort sett oförändrade under andra kvartalet 2022, både jämfört med ett och fyra kvartal tidigare.

Bland länen varierar dock utvecklingen. Jämför vi andra kvartalet 2021 med andra kvartalet 2022 så minskade de totala lönesummorna i de flesta län, med störst nedgång i Västernorrlands (-3,1 procent), Dalarnas (-2 procent) och Gävleborgs län (-1,9 procent). I Uppsala, Blekinge och Hallands län ökade lönesummorna med 1,3 procent. Jämför vi istället utvecklingen de senaste tre åren, från andra kvartalet 2019 till andra kvartalet 2022, märks viss samvariation mot utvecklingen senaste året dock med stor spridning. I genomsnitt hade de län med svagast utveckling senaste fyra kvartalen även relativt svagare utveckling senaste tre åren, jämfört med andra län. Störst ökning på tre års sikt hade Stockholms län och störst minskning märks i Blekinge län.

1 år

Förändring av totala lönesummor 4 respektive 12 kvartal (1 respektive 3 år)
 Uppsala länBlekinge länHallands länNorrbottens länVästra Götalands länStockholms länKalmar länKronobergs länGotlands länJämtlands länSkåne länVärmlands länSödermanlands länJönköpings länVästerbottens länÖstergötlands länVästmanlands länÖrebro länGävleborgs länDalarnas länVästernorrlands län
Procentuell förändrinng1,31,31,31,20,9-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,9-0,9-1,0-1,1-1,1-1,4-1,6-1,9-2,0-3,1

3 år

Förändring av totala lönesummor 4 respektive 12 kvartal (1 respektive 3 år)
 Stockholms länUppsala länSkåne länHallands länJämtlands länKronobergs länÖstergötlands länVästra Götalands länNorrbottens länSödermanlands länVästerbottens länGotlands länÖrebro länVärmlands länKalmar länJönköpings länGävleborgs länVästernorrlands länDalarnas länVästmanlands länBlekinge län
Procentuell förändring6,15,24,84,54,03,63,53,32,72,62,42,22,12,01,10,90,20,0-0,4-0,6-1,1

På längre sikt syns mer tydliga trender. Jämför vi regionernas utveckling från första kvartalet 2008 till andra kvartalet 2022 med utvecklingen från första kvartalet 2019 till andra kvartalet 2022 kan vi se att de regioner som hade relativt högre tillväxt av lönesummor åren 2019—2022 i genomsnitt även hade högre tillväxt under perioden 2008—2022.

Lönesummor

Procentuell förändring 2019—2022 jämfört med procentuell förändring 2008—2022
 Lönesumma 2022 K2Procent förändring 2008-2022Procent förändring 2019-2022
Stockholms län167 972 897 000,053,96,1
Uppsala län17 358 049 300,056,05,2
Södermanlands län11 430 623 200,028,32,6
Östergötlands län22 950 058 000,041,33,5
Jönköpings län18 110 818 300,029,40,9
Kronobergs län10 698 731 500,040,63,6
Kalmar län10 738 449 400,025,51,1
Gotlands län2 463 063 839,039,42,2
Blekinge län7 089 006 600,019,1-1,1
Skåne län65 378 206 000,042,54,8
Hallands län13 992 335 400,046,34,5
Västra Götalands län95 377 228 000,041,63,3
Värmlands län12 211 525 600,025,52,0
Örebro län14 745 516 000,036,62,1
Västmanlands län12 541 767 700,028,0-0,6
Dalarnas län12 780 131 300,023,5-0,4
Gävleborgs län12 723 888 100,022,00,2
Västernorrlands län11 338 319 900,019,60,0
Jämtlands län5 850 215 900,033,04,0
Västerbottens län13 325 360 100,031,32,4
Norrbottens län13 103 946 800,035,52,7

Varierande tillväxt i länen

Den ekonomiska utvecklingen i de olika länen varierar. Här jämför vi förändringarna de senaste tre åren, från och med andra kvartalet 2019, av den totala mängden löneinkomster och sysselsättning. Detta är en övergripande indikation på den ekonomiska aktiviteten som vi kan följa för de år och kvartal som SCB ännu ej publicerat regionalräkenskaper för.

Lönesummorna ökade mest i Stockholm (7 procent), Uppsala (6 procent) och Skåne län (6 procent). Lönesummorna minskade mest i Blekinge (-1,1 procent), Västmanlands (-0,6 procent) och Dalarnas län (-0,4 procent). Antal sysselsatta har ökat mest i Norrbotten (10 procent), Västerbotten (9 procent) och Uppsala län (6 procent). Störst minskning av antal sysselsatta märks i Kalmar (-7 procent), Gotlands (-6 procent) och Västmanlands län (-5 procent).

Index

Utveckling i Blekinge län
 2019 K12019 K22019 K32019 K42020 K12020 K22020 K32020 K42021 K12021 K22021 K32021 K42022 K12022 K2
Lönesumma100,099,396,595,796,093,594,495,695,996,997,496,397,998,2
Sysselsatta100,0101,7103,1101,1100,695,995,597,293,294,595,190,293,296,2

Faktaruta om statistiken i diagrammet ovan

Siffrorna om omsättning rör företag med minst 1 miljon i årlig omsättning. Uppgifterna bygger på beräkningar utförda av Statistiska centralbyrån (SCB) utifrån momsdata. Siffrorna är deflaterade mot BNP.

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se