Ekonomiska läget 2022 - kvartal 3

Tredje kvartalet 2022 ökade omsättningen i det privata näringslivet med cirka 11 procent jämfört med motsvarande kvartal 2021. Under samma period minskade de totala lönesummorna i alla län. Detta sammanföll med ökningar i Sveriges BNP och sysselsättning, samtidigt som inflationen låg på en fortsatt ovanligt hög nivå.

Svensk ekonomi växte tredje kvartalet

SCB rapporter att Sveriges BNP ökade under tredje kvartalet 2022 med 2,5 procent jämfört med tredje kvartalet 2021, efter kalenderkorrigering. Detta sammanfaller med stigande sysselsättning liksom fortsatt ovanligt hög ökningstakt i konsumentpriserna, inflationen.

Nettoomsättningen i fasta priser i näringslivet minskade det tredje kvartalet 2022 med nästan 7 procent jämfört med andra kvartalet. Jämfört med motsvarande kvartal 2021 ökade omsättningen med 8 procent. Sedan tredje kvartalet 2019 har omsättningen ökat med 11 procent.

Störst omsättning under tredje kvartalet 2022 stod Handeln för, vars omsättning motsvarade 30 procent av Näringslivets totala omsättning. Näst störst var tillverkningsindustrin med 21 procent. Därefter följer Bygg (8 procent), Information och kommunikation (7 procent), Juridik och ekonomi (6 procent) samt Transport (5 procent). Andelarna är relativt stabila över tid, se diagram nedan. Omsättningen i de sex största branscherna minskade tredje kvartalet 2022 jämfört med kvartalet före. Bland resterande 7 procent av näringslivets totala omsättning, märks både ökningar (Internationella organisationer, ambassader med mera +271 procent) och minskningar (mineralutvinning -8,2procent), men dessa branscher utgör endast en mindre andel av totala näringslivet.

Miljoner kronor

Omsättningen i de tio största branscherna
 2018 K12018 K22018 K32018 K42019 K12019 K22019 K32019 K42020 K12020 K22020 K32020 K42021 K12021 K22021 K32021 K42022 K12022 K22022 K3
Handel714,7825,8751,0831,8735,6823,1789,8862,3763,1769,7778,3853,5769,7848,8795,3880,9814,3901,7847,6
Tillverkning523,3572,4508,8580,6545,5561,4512,9543,7533,8468,1450,8536,1528,2572,5511,7589,0613,9653,8587,9
Bygg186,5228,2210,0269,3195,3232,7211,1268,7200,5234,6208,7262,3192,0248,5220,1286,9214,1264,3230,4
Information och kommunikation167,3171,5159,0202,3175,8176,7163,9200,5185,4175,1160,1218,8177,9197,7178,0234,3197,4206,6198,8
Juridik och ekonomi172,3191,9158,3209,8173,9186,8164,5211,2172,8172,3153,1210,5168,1187,7154,6221,3181,5195,0166,8
Transport129,7136,7131,6143,2131,2139,0134,5141,1126,7112,1112,4125,8116,8128,9129,1148,3141,4155,9147,0
Finans96,0119,5109,6112,6109,1122,5123,5143,399,599,3116,5135,1105,0156,9154,7177,4100,2116,7116,4
Energi99,485,672,394,6116,085,567,490,693,668,959,475,1105,684,978,6114,0142,4113,4111,6
Uthyrning81,683,582,990,884,587,188,793,081,663,363,771,463,573,275,387,881,797,196,3
Fastighet86,988,186,893,790,690,992,095,194,892,191,797,4101,5100,394,097,9100,595,893,6

Totala lönesummorna minskade

De totala lönesummorna, justerat för inflation och säsongseffekter, minskade tredje kvartalet 2022 med ca 1,5 procent jämfört med föregående kvartal och ca 2,8 procent jämfört med tredje kvartalet 2021.

Jämför vi tredje kvartalet 2022 med motsvarande kvartal 2021 minskade de totala lönesummorna i alla län, med störst procentuell nedgång i Västernorrlands (-5 procent), Gävleborgs (-4,9 procent) och Dalarnas län (-4,1 procent). Jämför vi i stället den relativa utvecklingen de senaste tre åren, från tredje kvartalet 2019 till samma kvartal 2022, märks viss samvariation mot utvecklingen senaste året. I genomsnitt är utveckling sedan tredje kvartalet 2019 svagast bland de län som även hade svagast utveckling sedan tredje kvartalet 2021. Starkast utveckling senaste tre åren hade Uppsala län (+4,7 procent) och Hallands län (+2,7 procent).

I Ekonomiska läget 2022 kvartal 2 jämförde vi utvecklingen av den ekonomiska aktiviteten under perioden 2008-2022. I genomsnitt så är det samma län som haft störst ökning senaste tre åren som haft störst ökning sedan 2008.

1 år

Förändring av totala lönesummor fyra respektive 12 kvartal (1 respektive 3 år)
 Blekinge länVästra Götalands länUppsala länHallands länÖrebro länNorrbottens länÖstergötlands länStockholms länSkåne länSödermanlands länJönköpings länVärmlands länVästmanlands länVästerbottens länKalmar länKronobergs länGotlands länJämtlands länDalarnas länGävleborgs länVästernorrlands län
Procentuell förändrinng-1,1-1,7-1,9-1,9-2,2-2,2-2,8-3,0-3,1-3,3-3,4-3,4-3,5-3,5-3,6-3,6-3,6-3,9-4,1-4,9-5,0

3 år

Förändring av totala lönesummor fyra respektive 12 kvartal (1 respektive 3 år)
 Uppsala länHallands länSkåne länStockholms länÖstergötlands länKronobergs länVästra Götalands länNorrbottens länJämtlands länÖrebro länVästerbottens länGotlands länSödermanlands länBlekinge länVärmlands länJönköpings länKalmar länVästmanlands länVästernorrlands länDalarnas länGävleborgs län
Procentuell förändring4,72,72,62,21,91,41,41,10,90,80,60,30,20,1-0,5-1,1-1,3-1,7-2,1-2,2-2,6

Varierande utveckling i länen

I detta avsnitt jämför vi totala löneinkomster och antal sysselsatta från och med första kvartalet 2019 till tredje kvartalet 2022. Detta är en övergripande indikation på den ekonomiska aktiviteten som även täcker in de senaste kvartalen, för vilka SCB ännu ej publicerat i regionalräkenskaperna.

Sedan 2019 har lönesummorna ökat mest i Stockholm och Uppsala län (+5 procent i båda). Lönesummorna minskade mest i Blekinge (-3,4 procent) och Dalarnas (-2,2 procent) län. Antal sysselsatta har ökat som mest i Norrbottens (+9 procent) samt Västerbottens och Skåne (+7 procent i båda) län. Störst minskning av antal sysselsatta har skett i Gävleborgs (-8,6 procent) och Västmanlands (-7,6 procent) län.

Index

Utveckling i Blekinge län
 2019 K12019 K22019 K32019 K42020 K12020 K22020 K32020 K42021 K12021 K22021 K32021 K42022 K12022 K22022 K3
Lönesumma100,099,296,595,896,093,594,695,695,896,897,796,497,897,996,6
Sysselsatta100,0102,1102,6100,799,296,395,196,893,894,394,789,893,296,698,9

Faktaruta om statistiken

Data över omsättning kommer från SCB:s momsregister och inkluderar endast företag som omsätter minst en miljon kronor samt lämnar deklaration per månad. Omsättning deflateras mot BNP. Data över lönesummor beräknas av Statistiska centralbyrån (SCB) utifrån arbetsställets län och en modellberäkning där ett företags lönesumma divideras med antal anställda, räknas upp per arbetsställe och summeras per län. Antal sysselsatta per län är hämtat från SCB Arbetskraftsundersökning (AKU) regionala tabeller.

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se