Ekonomiska läget 2022 - kvartal 1

Händelserna under början av 2022 skakade om världsekonomin rejält. Pandemirestriktionerna hade precis lyfts bort när Ryssland invaderade Ukraina vilket kastade in världens ekonomier i en stor osäkerhet. I Sverige påverkades vissa branscher direkt, vilket bland annat syns i form av minskad omsättning.

Ekonomin återhämtade sig snabbt efter pandemin och både indikatorerna lönesummor respektive produktion höll sig relativt konstanta i jämfört med förgående kvartal.

Blekinge hade den största kvartalsutvecklingen av både lönesummor och produktion, men sedan 2019 har länet minskat produktionen med åtta procent. I genomsnitt ökade lönesummor och produktion i cirka hälften av alla län och minskade i resterande. Omsättningen har ökat med 16 procent sedan ett år tillbaka där företag inom tillverkningsindustrin har haft en extra stark utveckling. Ser man till hela perioden under pandemin finns det tre branscher som sticker ut extra mycket: Utvinning av mineral, Vård och omsorg samt Finans och försäkring.

Oförändrade lönesummor

Lönesummorna ökade i närmare hälften av alla län under första kvartalet, säsongsrensat och jämfört med kvartalet innan. Även om sysselsättningsgraden, som delvis påverkar utvecklingen av lönesummor, fortsatte öka det första kvartalet var den genomsnittliga löneutvecklingen oförändrad.

Den högsta kvartalsutvecklingen av lönesummor skedde i Blekinge med 1,7 procent. Tätt följt av Halland som hade en utveckling på en procent. Den senaste kvartalsutvecklingen i Halland har även lett till att länet har högst årsutveckling av lönesummor på 2,7 procent. Även Uppsala, Stockholm och Blekinge län hade en årsutveckling på över två procent. I genomsnitt ökade lönesummorna med 0,6 procent för alla regioner.

Kvartalsvis jämförelse

Kvartalsvis samt årlig förändring av totala lönesummor
 Blekinge länHallands länNorrbottens länÖrebro länUppsala länÖstergötlands länSkåne länGotlands länSödermanlands länStockholms länJönköpings länKronobergs länVästra Götalands länJämtlands länGävleborgs länVästmanlands länVärmlands länVästernorrlands länVästerbottens länKalmar länDalarnas län
Procent förändring, senaste kvartal1,71,20,90,70,70,40,30,30,00,0-0,2-0,4-0,5-0,5-0,5-0,5-0,6-0,7-0,7-0,7-1,0

Årsvis jämförelse

Kvartalsvis samt årlig förändring av totala lönesummor
 Hallands länUppsala länStockholms länBlekinge länKronobergs länSkåne länNorrbottens länÖstergötlands länÖrebro länGotlands länVästra Götalands länJämtlands länVästerbottens länJönköpings länVärmlands länDalarnas länSödermanlands länGävleborgs länKalmar länVästmanlands länVästernorrlands län
Procent förändring, senaste året2,72,32,22,11,81,61,51,41,20,90,60,60,50,0-0,1-0,6-0,7-1,1-1,2-1,5-2,2

Även produktionsindikatorn höll sig relativt konstant

I jämförelse med kvartalet innan höll sig produktionsindikatorn konstant vid ett genomsnitt över alla länen. Produktionsindikatorn syftar till att uppskatta aktuella data på regioners kvartalsvisa produktivitet och bestäms av samvariationen mellan BNP och BRP 2007—2020, lönesummor och antal sysselsatta.

Den största utvecklingen skedde i Blekinge, en positiv återhämtning då regionen har backat under hela perioden med pandemin. Liksom Blekinge ökade även Örebro län med över två procent jämfört med förgående kvartal. Backade gjorde även Skåne län med över tre procent. Regionen har dock haft en stark utveckling under det senaste året vilket gör att utvecklingen ändå är positiv, sett ur en årsjämförelse.

Majoriteten av länen har haft en positiv årsutveckling och i genomsnitt ökade produktionsindikatorn med 1,9 procent för en jämförelse av kvartal 1 2022 mot motsvarande kvartal 2021. En utveckling som sammanfaller med BNP-indikatorn som för kvartal 1 ökade med tre procent i en årsjämförelse.

Vissa regioner skjuter dock ifrån, särskilt Västra Götaland och Värmlands län som har ökat med nästan 10 respektive åtta procent. Det beror delvis på att omsättningen för tillverkningsbranschen har gått upp med 21 procent jämfört med ett år tillbaka. Drivande bakom utvecklingen är bland annat tillverkning av motorfordon där omsättningen i regionen ökat med 17 procent.

Vad som också är värt att notera är att samtliga Norrlandslän backade under senaste kvartalet: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland samt Västernorrlands län. Det kan bero på att det råvaruprisrally som rådde under pandemin har mattats av och att företag nu ser sjunkande råvarupriser som föranletts av sänkt global efterfrågan och utvecklingen i Kina.

Kvartalsvis jämförelse

Kvartalsvis samt årlig förändring av produktionsindikatorn
 Blekinge länÖrebro länVästra Götalands länGotlands länJönköpings länÖstergötlands länKalmar länKronobergs länGävleborgs länStockholms länVästernorrlands länHallands länNorrbottens länUppsala länJämtlands länVärmlands länVästmanlands länDalarnas länSödermanlands länVästerbottens länSkåne län
Procent förändring, senaste kvartal2,22,21,31,10,70,70,70,40,20,00,0-0,1-0,2-0,5-0,7-0,9-1,0-1,3-1,5-1,6-3,4

Årsvis jämförelse

Kvartalsvis samt årlig förändring av produktionsindikatorn
 Västra Götalands länVärmlands länKronobergs länSkåne länStockholms länKalmar länJönköpings länÖrebro länUppsala länVästernorrlands länHallands länGotlands länÖstergötlands länSödermanlands länGävleborgs länVästmanlands länJämtlands länVästerbottens länBlekinge länNorrbottens länDalarnas län
Procent förändring, senaste året9,87,84,94,64,23,91,91,81,51,21,20,90,80,5-0,1-0,1-0,4-0,6-0,8-1,2-1,6

Diagram 2

Sedan 2019 har produktionen ökat mest i Skåne

Sedan 2019 har produktionen ökat mest i Skåne län med sju procent följt av Kronoberg, Stockholm och Östergötland med fyra procent. För övriga län har den predikterade produktionen minskat i totalt 13 regioner där Blekinge har störst minskning med åtta procent. Denna utveckling återspeglas däremot inte i regionernas lönesummor vilka ökat i samtliga län förutom Blekinge där lönesummorna minskade något. Störst ökning av lönesummor ses i Stockholms och Skåne län med ökning på sju procent tätt följt av Uppsala län på sex procent.

Sysselsättningsgraden har ökat i åtta län och minskat i resterande, störst ökningar av sysselsättningsgraden har varit i Norrbottens län med sju procent följt av Västerbotten samt Skåne län på sex respektive fem procent. Gotlands län har sett störst minskningar med 12 procent följt av Gävleborg och Blekinge län med åtta respektive sju procent.

Index

Utveckling i Blekinge län
 2019 K12019 K22019 K32019 K42020 K12020 K22020 K32020 K42021 K12021 K22021 K32021 K42022 K1
Produktion100,0103,1104,2100,099,497,198,196,792,194,896,289,491,4
Lönesumma100,099,396,595,796,093,694,495,695,897,097,596,397,9
Sysselsatta100,0103,0103,7101,6100,996,896,097,694,094,995,690,693,2

Omsättningen i näringslivet ökar med 16 procent

Totala omsättningen i näringslivet under kvartal 1 2022 var 2 834 miljarder för företag som hade mer än en miljon i omsättning. Det är en 16 procentig ökning jämfört med motsvarande kvartal förgående år. Där omsättningen för branscher inom Tillverkning ökade med 21 procent jämfört med motsvarande kvartal ett år tillbaka. För branscher inom Tjänstesektorn har omsättningen ökat med 13 procent sedan kvartal 1 2021.

Men omsättningen för hotell och restaurangverksamhet halkar efter

Även om omsättningsutvecklingen går starkt framåt för de flesta branscher, visar utvecklingen för Hotell och restaurang inte samma utveckling. Jämförs siffrorna med motsvarande kvartal ett år tidigare, ser utvecklingen positiv ut. Men det beror mestadels på de mycket stora utmaningar som branschen tampandes med under pandemin. Vid en jämförelse med motsvarande kvartal 2019, backar branschen tydligt – kanske ett väntat resultat med tanke på att restriktionerna låg kvar tills början av februari.

Resterande branscher har gått framåt, sett ur både en jämförelse med kvartal 1 2021 samt 2019. Tillverkning som står för en femtedel av omsättningen i näringslivet gick starkt framåt, som trots oro i ekonomin har fortsatt hög tilltro till framtiden. Handel som står för en tredjedel av omsättningen i ekonomin gick framåt med 10 procent i jämförelse med ett år tillbaka.

Kvartal jmf med förgående år

Kvartalsvis omsättningsutveckling i olika branscher (fig 1)
 2021 K12021 K22021 K32021 K42022 K1
Bygg-2,4 %6,2 %8,3 %14,0 %15,8 %
Handel & reparation2,9 %11,6 %6,2 %8,3 %9,9 %
Hotell- & restaurang-31,6 %23,6 %24,0 %55,5 %51,6 %
Kultur, nöje & fritid-8,5 %32,3 %27,7 %38,7 %28,0 %
Tillverkning1,0 %23,9 %18,4 %15,1 %20,7 %
Transport & magasinering-6,1 %16,0 %19,3 %23,7 %25,8 %
Samtliga branscher0,8 %16,8 %13,4 %15,1 %15,6 %

Kvartal jämfört med 2019

Kvartalsvis omsättningsutveckling i olika branscher (fig 1)
 2021 K12021 K22021 K32021 K42022 K1
Bygg2,4 %10,6 %8,9 %13,3 %18,6 %
Handel & reparation9,0 %6,9 %5,4 %9,3 %19,8 %
Hotell- & restaurang-36,0 %-27,3 %-0,7 %0,8 %-2,9 %
Kultur, nöje & fritid-9,7 %-7,8 %0,1 %15,2 %15,5 %
Tillverkning1,0 %6,0 %4,8 %15,3 %21,9 %
Transport & magasinering-7,4 %-4,1 %0,4 %11,2 %16,5 %
Samtliga branscher2,6 %7,3 %6,9 %13,9 %16,5 %

Vård- och omsorgsbranschen mår ypperligt

Det är framförallt tre branscher där omsättningsutvecklingen varit extra intressant att följa under pandemin: Utvinning av mineral, Vård och omsorg samt Finans och försäkring. Inte för att dessa branscher utgör en majoritet av omsättningen i ekonomin så som Tillverkning eller Handel, omsättningen varierar endast med några procent beroende på kvartal. Utan för att dessa branscher påverkats av störningar i utbud och efterfrågan som Coronakrisen har lett till. På grund av de enorma fluktuationer som varit i många branscher under det gångna året, görs även en årsjämförelse med 2019 som referensår.

Utvinning av mineral har gynnats framför allt av de höjda råvarupriser som föranletts av minskande leveranser från stora gruvor bland annat från Kina samt Kanada. Här är det främst järnmalmspriset som påverkats men det har även varit ovanligt höga priser på trä och trärelaterade produkter så som pappersmassa och flis vilket lett till att vi ser en omsättningsutveckling på 58 procent jämfört med 2019.

Vård och omsorg har ökat i omsättning, företagen ser minskade kostnader i och med digital vårdgivning där flera vårdgivare nu gett sig in i branschen, samt genom ett ökat köp av offentlig sektor i privat regi. Detta gäller för både Vård- och omsorgsbranschen men även för de företag som verkar inom Utbildningssektorn. Däremot finns det stora regionala skillnader i hur omsättningen fördelas där flest vårdbolag är centrerade till storstäder. Exempelvis är 68 procent av alla vårdcentraler i Stockholm i privat regi medan det i Norrbotten och Västerbotten knappt är 10 procent som drivs av en privat aktör.

Offentlig sektor återfinns inte i omsättningsdatan och det går därför inte att jämföra om den här expansionen lett till minskade eller ökade kostnader för vård i sig. Dock kan det konstateras att omsättningsutvecklingen för Vård och omsorg ökat med nära 25 procent det senaste kvartalet, jämfört med första kvartalet 2019.

Finans och försäkringsbranschen hade en minskad omsättningsutveckling under det senaste kvartalet. Huvudsakligen beror detta på de stora börsnedgångar som påverkat stora delar av branschen så som fondförvaltning. Men dessförinnan utvecklades branschen starkt, mycket drivet av det börsrally som rådde under senare delen av pandemin, se 2021 kvartal 2.

Kvartal jmf med förgående år

Kvartalsvis omsättningsutveckling i olika branscher (fig 2)
 2021 K12021 K22021 K32021 K42022 K1
Finans & försäkring6,1 %60,6 %37,7 %37,2 %-0,9 %
Fastighetsverksamhet9,4 %9,5 %6,2 %5,0 %2,7 %
Info & kommunikation-2,0 %14,1 %15,2 %12,0 %15,0 %
Jord- & skogsbruk1,3 %5,5 %9,2 %7,3 %10,2 %
Juridik, ekonomi & vetenskap-0,9 %9,2 %4,6 %9,7 %11,9 %
Utbildning21,2 %31,9 %16,8 %8,6 %-3,4 %
Uthyrning, rese etc.-20,8 %17,3 %22,4 %28,2 %33,5 %
Utvinning av mineral39,5 %59,9 %29,1 %5,7 %8,2 %
Vård & omsorg9,8 %20,2 %9,5 %6,6 %11,5 %

Kvartal jmf med 2019

Kvartalsvis omsättningsutveckling i olika branscher (fig 2)
 2021 K12021 K22021 K32021 K42022 K1
Finans & försäkring0,1 %33,8 %31,4 %30,7 %-0,8 %
Fastighetsverksamhet16,8 %13,9 %6,9 %9,6 %19,9 %
Info & kommunikation5,5 %16,2 %14,5 %24,5 %21,4 %
Jord- & skogsbruk3,5 %5,7 %5,2 %8,3 %14,1 %
Juridik, ekonomi & vetenskap0,6 %3,6 %-1,7 %11,2 %12,6 %
Utbildning8,6 %15,4 %15,3 %24,4 %5,0 %
Uthyrning, rese etc.-21,7 %-12,6 %-11,3 %0,2 %4,5 %
Utvinning av mineral40,3 %45,5 %48,0 %32,8 %51,8 %
Vård & omsorg11,4 %19,7 %15,7 %13,7 %24,2 %

Tillverkningsindustrin återhämtar sig

Sveriges näringsliv är till största del en tjänsteindustri. Företag som har mer än 1 miljon i omsättning som verkar inom den sektorn står för cirka 60 procent av kvartalsomsättningen i näringslivet. Men även branscher inom Tillverkning har en betydande del av omsättningen i näringslivet på över 20 procent av kvartalsomsättningen kvartal 1 2022. Nedan redovisas omsättningsutvecklingen för de 10 branscher med störst omsättning kvartal 1 2022 på en aggregerad SNI-2 nivå. Branscherna är sorterade efter storleksordning.

Tillverkning av motor och släpfordon har högst omsättning på 103 miljarder följt av tillverkning av övriga maskiner på 75 miljarder, resterande branscher som redovisas i diagrammet har en kvartalsvis omsättning runt 40–50 miljarder. Tillverkning av motorfordon är också en utav de branscher inom tillverkningsindustrin som drabbats hårdast av pandemin. Branschen backade under hela 2021 i jämfört med 2019 men har under första kvartalet återhämtat sig och ligger tre procent över 2019 års nivå. Något bättre har det gått för företag som producerar andra maskiner som har haft omsättningsökning under de senaste fyra kvartalen. Störst omsättningsökningar under det senaste kvartalet har skett för branscher som verkar inom stenkol- och raffinerade petroleumprodukter, trävarubranschen, produktion av läkemedel samt stål och metallframställning.

Kvartal jmf med förgående år

Kvartalsvis omsättningsutveckling för branscher inom tillverkningsindustrin
 2021 K12021 K22021 K32021 K42022 K1
Motor- & släpfordon-2,0 %-10,4 %-21,5 %-2,1 %3,3 %
Övriga maskiner-2,5 %3,9 %4,9 %21,7 %18,4 %
Farmaceutiska produkter & läkemedel-10,6 %27,3 %-6,2 %29,3 %47,6 %
Pappers- & pappersvaror-0,8 %4,5 %9,7 %9,8 %14,7 %
Livsmedelsframställning6,6 %3,1 %6,3 %8,7 %15,7 %

Fler branscher

Kvartalsvis omsättningsutveckling för branscher inom tillverkningsindustrin
 2021 K12021 K22021 K32021 K42022 K1
Stenkol- & raffinerade petroleumprodukter-16,1 %11,4 %-0,9 %27,3 %54,6 %
Metallvaror (ej maskiner & apparater)-1,0 %10,4 %12,6 %18,4 %17,5 %
Stål- och metallframställning2,1 %17,1 %20,4 %46,7 %42,0 %
Trä & varor av trä, kork, rotting (ej möbler)13,3 %31,2 %48,9 %43,8 %50,5 %
Kemikalier & kemiska produkter21,0 %14,6 %36,6 %9,9 %15,8 %

I denna artikel ges en bild av utvecklingen för löner, omsättning och produktion i Sverige under första kvartalet 2022. Först presenteras resultaten av Tillväxtverkets beräkningar rörande produktionsmängd, vilken belyser den kvartalsvisa utvecklingen på regional nivå. Därefter redovisas den ekonomiska utvecklingen av Sveriges branscher med hjälp av SCB:s omsättningsdata för företag som omsätter mer än 1 miljon kronor.

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se