Ekonomiska läget 2021 - kvartal 4

Ny smittspridning och nya restriktioner bidrog till en tydlig inbromsning av konjunkturläget i november. Lönesummor och beräknad produktion sjönk i flertalet av Sveriges regioner jämfört med föregående kvartal. Storstadsregionerna klarade sig bättre än övriga län. En ökad hushållskonsumtion bidrog till ökad omsättning i alla branscher.

Lönesummorna sjönk under sista kvartalet 2021

Även om BNP ökade med 1,1 procent enligt SCB under fjärde kvartalet 2021, sjönk lönesummorna i de flesta regioner jämfört med förgående kvartal. Endast Kronobergs och Stockholms län hade en positiv utveckling av lönesummor som i genomsnitt för alla län sjönk med 0,7 procent under det sista kvartalet förra året. Då smittspridningen åter igen tog fart under sista kvartalet av året återspeglas en viss Corona-effekt i lönestatistiken. Andelen sysselsatta i hela ekonomin var oförändrad, men antalet timmar minskade med 0,1 procent, något som fick lönesummorna att sjunka.

Vid en årsjämförelse ökade dock lönesummorna med 2,2 procent, med Stockholms län i spetsen. Att Stockholms lönesummor ökade mest beror till stor del på ökad konsumtion i kontaktnära branscher vilka är koncentrerade till storstäder, så som Hotell och restaurang, samt Kultur, nöje och fritid. Dessa såg, trots restriktioner under storhelgerna, en ökning med 56 respektive 39 procent under kvartal fyra i jämförelse med föregående år. Se figuren ”Kvartalsvis omsättningsutveckling i olika branscher” längre ned i denna artikel.

Kvartalsjämförelse

Kvartalsvis samt årlig förändring av totala löneinkomster
 Kronobergs länStockholms länVästra Götalands länGotlands länSkåne länVästerbottens länÖstergötlands länHallands länNorrbottens länVästmanlands länVärmlands länDalarnas länJönköpings länGävleborgs länUppsala länKalmar länJämtlands länÖrebro länVästernorrlands länBlekinge länSödermanlands län
Procent förändring, senaste kvartal0,40,20,0-0,2-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,6-0,7-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,9-1,1-1,3-1,6-2,6

Årsjämförelse

Kvartalsvis samt årlig förändring av totala löneinkomster
 Stockholms länKronobergs länSkåne länUppsala länVästerbottens länVästra Götalands länHallands länNorrbottens länJämtlands länÖstergötlands länJönköpings länVärmlands länGotlands länGävleborgs länDalarnas länKalmar länÖrebro länVästmanlands länBlekinge länSödermanlands länVästernorrlands län
Procent förändring, senaste året4,74,13,63,33,03,02,72,62,52,52,32,12,11,81,61,41,21,00,50,40,2

Sista kvartalet 2021 blev tufft

Även i Tillväxtverkets produktionsindikator återspeglas sjunkande lönesummor och omfattande restriktioner. I endast sex regioner ökade beräknad produktion jämfört med föregående kvartal: Västmanland, Västra Götaland, Västerbotten, Stockholm, Skåne och Gotland. I resterande delen av Sveriges regioner minskade produktionen under det sista kvartalet 2021. Totalt minskade produktionen med 1,4 procent i genomsnitt över alla regioner.

Sett till helåret är det däremot endast fyra regioner där produktionen minskade under 2021: Blekinge, Örebro, Norrbotten samt Värmlands län. I resterande regioner ökade produktionsindikatorn i genomsnitt med 2,1 procent.

Kvartalsvis jämföresle

Kvartalsvis samt årlig förändring av produktionsindikatorn
 Västmanlands länVästra Götalands länVästerbottens länStockholms länSkåne länGotlands länNorrbottens länJämtlands länVästernorrlands länHallands länÖstergötlands länGävleborgs länJönköpings länKalmar länVärmlands länUppsala länÖrebro länSödermanlands länKronobergs länDalarnas länBlekinge län
Procent förändring, senaste kvartal1,70,60,40,30,20,10,0-0,1-0,1-0,5-0,5-1,1-1,2-1,5-1,9-1,9-2,9-3,7-3,7-4,2-8,0

Årsvis jämförelse

Kvartalsvis samt årlig förändring av produktionsindikatorn
 Kronobergs länVästmanlands länStockholms länÖstergötlands länVästernorrlands länSkåne länUppsala länDalarnas länHallands länVästerbottens länJönköpings länJämtlands länGävleborgs länVästra Götalands länGotlands länSödermanlands länKalmar länVärmlands länNorrbottens länÖrebro länBlekinge län
Procent förändring, senaste året12,07,64,73,73,23,02,82,52,42,22,11,91,81,81,71,31,1-0,7-0,9-1,9-8,2

Samtliga läns utveckling sedan 2019

Sedan 2019 har produktionen ökat mest i Stockholms län (4,6 procent) följt av Kronoberg, Skåne och Östergötland. För övriga län har den predikterade produktionen minskat i totalt 14 regioner där Blekinge har störst minskning med 10,8 procent. Denna utveckling återspeglas däremot inte i regionernas lönesummor som ökat i samtliga län förutom Blekinge, där lönesummorna minskade med 4,4 procent. Störst ökning av lönesummor ses i Stockholms län med ökning på 7,9 procent tätt följt av Skåne och Kronobergs län på 6,9 procent respektive 6,8 procent.

Införande av den nya ramlagen för social statisk innebär ett brott i tidsserierna för sysselsättning (AKU) med start i januari 2021. Säsongsrensade och utjämnade värden kan därför i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021, se SCB:s hemsida för mer information.

Index

Utveckling i Blekinge län
 2019 K12019 K22019 K32019 K42020 K12020 K22020 K32020 K42021 K12021 K22021 K32021 K4
Produktion100,0103,5105,1100,5100,097,898,997,392,795,697,089,3
Lönesumma100,099,296,295,496,193,594,195,196,196,997,295,6
Sysselsatta100,0102,7103,6101,5100,696,996,097,693,794,995,690,5

Trots fortsatta restriktioner under kvartal fyra ökade omsättningen i alla branscher

Under kvartal fyra 2021 var den totala omsättningen i näringslivet 3 103 miljarder kronor för företag som hade en omsättning på mer än 1 miljon kronor. Det är en ökning med 15,1 procent från samma kvartal förgående år och en 13,9 procent ökning jämfört med 2019. Även om flertalet restriktioner fortfarande var på plats under kvartalet gick det med andra ord ganska bra för Sveriges företag.

Under de inledande kvartalen av 2020 gick många sektorer på knäna, Tillverkningsindustrin backade med 14 samt 11 procent under andra och tredje kvartalet 2020. Det ljusnade dock under fjärde kvartalet 2020 och branschen har sedan dess ökat med 15,1 procent vid en årsjämförelse ett år tillbaka.

Vid en jämförelse sista kvartalet 2021 mot sista kvartalet 2020 har dock Tjänstesektorn ökat med 11,8 procent. För övriga sektorer exklusive Byggsektorn har omsättningen i näringslivet ökat med 35,1 sedan 2020 och 28,4 procent sedan 2019.

Omsättningen tillbaka på nivåer från innan Corona

Vid en årsjämförelse ett år tillbaka visar alla branscher en omsättningsökning fjärde kvartalet 2021, men då jämförs det också med väldigt låga nivåer från coronaåret 2020. Jämförs kvartal fyra 2021 med samma kvartal 2019, har utvecklingen generellt varit positiv. Högkonjunktur på börsen samt Riksbankens låga reporänta var sannolikt drivande bakom omsättningsutvecklingen. Även den bransch som var hårdast drabbad av restriktioner – Hotell och restaurang, har sett en marginell ökning av omsättningen jämfört med 2019. Handeln, som står för en tredjedel av omsättningen i näringslivet, föll inte lika hårt under den inledande fasen av pandemin och har alltjämt sedan dess sett en omsättningsutveckling på strax under 10 procent.

2021 jämfört med 2020

Kvartalsvis omsättningsutveckling i olika branscher (fig 1)
 2021 K12021 K22021 K32021 K4
Bygg-2,4 %6,2 %8,3 %14,0 %
Handel & reparation2,9 %11,6 %6,2 %8,3 %
Hotell- & restaurang-31,6 %23,6 %24,0 %55,5 %
Kultur, nöje & fritid-8,5 %32,3 %27,7 %38,7 %
Tillverkning1,0 %23,9 %18,4 %15,1 %
Transport & magasinering-6,1 %16,0 %19,3 %23,7 %
Samtliga branscher0,8 %16,8 %13,4 %15,1 %

2021 jämfört med 2019

Kvartalsvis omsättningsutveckling i olika branscher (fig 1)
 2021 K12021 K22021 K32021 K4
Bygg2,4 %10,6 %8,9 %13,3 %
Handel & reparation9,0 %6,9 %5,4 %9,3 %
Hotell- & restaurang-36,0 %-27,3 %-0,7 %0,8 %
Kultur, nöje & fritid-9,7 %-7,8 %0,1 %15,2 %
Tillverkning1,0 %6,0 %4,8 %15,3 %
Transport & magasinering-7,4 %-4,1 %0,4 %11,2 %
Samtliga branscher2,6 %7,3 %6,9 %13,9 %

För resterande branscher fortsatte omsättningen att öka under kvartal fyra. Företag verksamma inom Finans och försäkring ökade med över 30 procent, såväl i en jämförelse med 2020 som 2019. Högkonjunktur på börsen samt var sannolikt drivande bakom omsättningsutvecklingen. Se även Finansinspektionens nyhet om att marginalen på bolån ökar.

Vid en av 2021 med 2020 hade branschen Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster en mycket positiv omsättningsutveckling under sista kvartalet, något som mestadels beror på de låga nivåer som rådde under 2020. I en jämförelse med 2019 är kvartal fyra det första kvartalet som branschen låg över 2019-års nivåer – om än marginellt. Branscher inom Utvinning av mineral ökade sin omsättning stort under Corona, delvis på grund av tillfälligt ökade priser på råmaterial men också på grund av att Kanada som är storkonkurrent inom järnmalm hade en omfattande nedstängning under corona vilket gjorde att utbudet sjönk. Under senaste året var därmed omsättningsutvecklingen generellt liksom flertalet branscher tillbaka på normala nivåer igen.

2021 jämfört med 2020

Kvartalsvis omsättningsutveckling i olika branscher (fig 2)
 2021 K12021 K22021 K32021 K4
Fastighetsverksamhet9,4 %9,5 %6,2 %5,0 %
Finans & försäkring6,1 %60,6 %37,7 %37,2 %
Info & kommunikation-2,0 %14,1 %15,2 %12,0 %
Jord- & skogsbruk1,3 %5,5 %9,2 %7,3 %
Juridik, ekonomi & vetenskap-0,9 %9,2 %4,6 %9,7 %
Utbildning21,2 %31,9 %16,8 %8,6 %
Uthyrning, rese etc.-20,8 %17,3 %22,4 %28,2 %
Utvinning av mineral39,5 %59,9 %29,1 %5,7 %
Vård & omsorg9,8 %20,2 %9,5 %6,6 %

2021 jämfört med 2019

Kvartalsvis omsättningsutveckling i olika branscher (fig 2)
 2021 K12021 K22021 K32021 K4
Fastighetsverksamhet16,8 %13,9 %6,9 %9,6 %
Finans & försäkring0,1 %33,8 %31,4 %30,7 %
Info & kommunikation5,5 %16,2 %14,5 %24,5 %
Jord- & skogsbruk3,5 %5,7 %5,2 %8,3 %
Juridik, ekonomi & vetenskap0,6 %3,6 %-1,7 %11,2 %
Utbildning8,6 %15,4 %15,3 %24,4 %
Uthyrning, rese etc.-21,7 %-12,6 %-11,3 %0,2 %
Utvinning av mineral40,3 %45,5 %48,0 %32,8 %
Vård & omsorg11,4 %19,7 %15,7 %13,7 %

Totalt ökade branschernas omsättning med nio procent under 2021

Vid en årssummering syns samma mönster som tidigare grafer visat, företag inom Finans och försäkring har ökat sin omsättning rejält. Totalt står den branschen för nära 6 procent av den totala omsättningen i näringslivet och har därmed ökat sin betydelse jämfört med för två år sedan då den stod för cirka 5 procent. Utvinning av material är också en näring som ökat sin omsättning. Då med nära en miljard sett från ett år tillbaka, men branschen står fortfarande för en ganska liten den av den totala omsättningen i näringslivet på 0,6 procent. Som väntat ligger Hotell och restaurang fortsatt under 2019 års nivåer då de två inledande kvartalen av 2021 var särskilt tunga för branschen.

2021 jämfört med 2020

Årlig omsättningsutveckling i olika branscher
 Samtliga branscherByggFastighetsverksamhetFinans- & försäkringHandel & reparationHotell- & restaurangInfo & kommunikationJord- & skogsbrukJuridik, ekonomi & vetenskapKultur, nöje & fritidTillverkningTransport & magasineringUtbildningUthyrning, rese etc.Utvinning av mineralVård & omsorg
Procent14,3 %7,1 %7,5 %35,5 %7,3 %15,7 %9,7 %6,0 %5,9 %21,2 %14,1 %12,9 %18,9 %10,2 %31,8 %11,4 %

2021 jämfört med 2019

Årlig omsättningsutveckling i olika branscher
 Samtliga branscherByggFastighetsverksamhetFinans- & försäkringHandel & reparationHotell- & restaurangInfo & kommunikationJord- & skogsbrukJuridik, ekonomi & vetenskapKultur, nöje & fritidTillverkningTransport & magasineringUtbildningUthyrning, rese etc.Utvinning av mineralVård & omsorg
Procent8,9 %9,3 %11,7 %24,9 %7,6 %-14,7 %15,5 %5,9 %3,9 %0,0 %6,8 %0,2 %15,9 %-11,0 %41,8 %15,1 %

Hotellbranschen extra hårt drabbat under pandemin

Under andra kvartalet 2020 minskade Hotell och restaurang med 41 procent vilket följdes av nära två tuffa år för branschen. Värst drabbat var hotellbranschen där omsättningen minskade med nära 70 procent under andra kvartalet 2020 och följdes åt av flertalet katastrofala kvartal nedgångar på över hälften av omsättningen. Under 2021 låg branschen fortfarande under 2019 års nivå. Kvartal fyra 2021 låg omsättningsnivån 7 procent under 2019 års nivå. Campingverksamhet var en del av besöksnäringen som faktiskt ökade sin omsättning under Corona, mer om det går att läsa i Ekonomiska läget i besöksnäringen 2021 - kvartal 4.

2021 jämfört med 2020

Omsättningsutveckling för Hotell och restaurang
 Annan logiverksamhetCampingplatsverksamhetCateringverksamhetHotellverksamhetRestaurangverksamhetSemesterbostäder och annan korttidsinkvartering
2021 jmf 2020-39,3 %3,5 %1,5 %108,9 %45,8 %25,3 %

2021 jämfört med 2019

Omsättningsutveckling för Hotell och restaurang
 Annan logiverksamhetCampingplatsverksamhetCateringverksamhetHotellverksamhetRestaurangverksamhetSemesterbostäder och annan korttidsinkvartering
2021 jmf 2019-25,1 %14,4 %-31,3 %-6,6 %6,1 %1,2 %

2020 jämfört med 2019

Omsättningsutveckling för Hotell och restaurang
 Annan logiverksamhetCampingplatsverksamhetCateringverksamhetHotellverksamhetRestaurangverksamhetSemesterbostäder och annan korttidsinkvartering
2020 jmf 201923,3 %10,6 %-32,3 %-55,3 %-27,2 %-19,2 %

Bakgrund och metod

I denna artikel ges en bild av utvecklingen för löner, omsättning och produktion i Sverige under fjärde kvartalet 2021. Först presenteras resultaten av Tillväxtverkets studie rörande produktionsmängd, vilken belyser den kvartalsvisa utvecklingen på regional nivå. Därefter redovisas den ekonomiska utvecklingen av Sveriges branscher med hjälp av SCB:s omsättningsdata för företag som omsätter mer än 1 miljon kronor.

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se