Begär ut allmän handling

Du har rätt att ta del av en allmän handling om den inte är sekretessbelagd.

En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och antingen är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. En handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning.

Vi gör en sekretessprövning innan vi lämnar ut en handling.

Kontakta registraturen på tillvaxtverket@tillvaxtverket.se om du vill begära ut en handling.