Begär ut allmän handling

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess.

Vi gör en sekretessprövning innan vi lämnar ut en handling.

En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och antingen är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. En handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning.

Du har rätt att ta del av en allmän handling om den inte är sekretessbelagd.