Anmäl misstanke om brott

Lämna tips om misstänkt fel, fusk, brott eller bedrägeri inom vår stödverksamhet.

Personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang, det vill säga personer som har eller har haft en anställning, konsultuppdrag, praktik eller liknande, som vill rapportera om missförhållanden inom Tillväxtverket hänvisas till sidan ”Visselblåsarfunktion”.

Denna sida riktar sig till personer som vill rapportera eller anmäla fusk, brott, bedrägeri eller liknande i egenskap av kund eller part till Tillväxtverket. Sidan riktar sig även till medarbetare eller anställda på en organisation som mottagit stöd av Tillväxtverket.

Tillväxtverket betalar varje år ut stora summor i stöd. Det är viktigt att pengarna används på rätt sätt. Misstänker du fusk eller missbruk av stöd, använd formuläret längre ner på den här sidan för att göra en anmälan.

Tillväxtverket betalar varje år ut omkring en miljard kronor i stöd. Då räknar vi inte med det stöd för korttidsarbete som vi kan ge företag under 2020 och 2021 i samband med coronapandemin.

Vi granskar alla projekt som får stöd så att pengarna används på rätt sätt. Vi arbetar också för att motverka risk för korruption och andra missförhållanden i vår egen verksamhet.

Vi anmäler fusk

Att bekämpa fusk och bedrägerier är en viktig fråga. Om vi misstänker brott i stödverksamheten gör vi en anmälan.

Gäller misstankarna EU-medel anmäler vi till Ekobrottsmyndigheten och gäller det våra andra medel anmäler vi till Polismyndigheten.

Offentlighetsprincipen

Eftersom Tillväxtverket är en myndighet är en anmälan som kommer in till oss en allmän handling. Uppgifterna kan därmed komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Du kan alltid välja att utelämna personliga uppgifter om dig själv när du gör din anmälan.

Tipsa om misstänkt fel eller fusk

Fyll i nedanstående formulär om du vill lämna tips om misstänkt fel eller fusk inom vår stödverksamhet. Vi tar hand om alla tips.

  • Den som tipset berör har alltid rätt att ta del av det du har skrivit, även namnet på dig som tipsat om du har uppgett det.
  • Tillväxtverket måste kunna identifiera vem tipset avser. Därför ska du om det går ange namn, organisationsnummer, telefonnummer, firmanamn, webbplats eller andra uppgifter som kan underlätta utredning.
  • Beskriv det misstänkta felet eller fusket, och under vilken tid du tror att det har pågått.
  • Tillväxtverket kan på grund av sekretess inte lämna återkoppling på hur vi arbetar med inlämnade tips.

Information om behandling av personuppgifter

I dokumentet Information om behandling av personuppgifter beskrivs hur vi hanterar eventuella personuppgifter som din anmälan till Tillväxtverket kan komma att innehålla. Det är viktigt att du är informerad om hur det fungerar.