Prioriterade områden

Vi riktar extra uppmärksamhet på några områden där vi kraftsamlar våra resurser för att åstadkomma förändring och övervinna utmaningar på kort och lång sikt.