Stärka den gröna samhällsomvandlingen

Vi ska stärka den gröna samhällsomvandlingen i hela Sverige, med särskilt fokus på Norrbotten och Västerbotten.

Sverige genomgår en grön omställning.

Norrbotten och Västerbotten har ledande positioner med stora investeringar inom den tunga industrin, för att bidra till minskade utsläpp och grön omställning. Investeringar på över 1 100 miljarder kronor och 20 000 nya jobb förväntas de kommande 20 åren.

Det innebär att det kommer krävas en omfattande samhällsomvandling i två län som historiskt haft minskande befolkning och sviktande skatteunderlag.

Vi har en nationell samordnande roll och koordinerar olika aktörer för samhällsförändring. Lokalt, regionalt och nationellt bidrar vi med samverkansarenor, kunskap, lärande och erfarenhetsutbyte. Våra insatser fokuserar på områden med störst utmaningar och behov.

Exempel på insatser