Stärka företagens gröna och digitala omställning

Innovation, digitalisering och omställningsförmåga är nyckelkomponenter för en långsiktig konkurrenskraft.

Företagens förmåga att anpassa sig till nya teknologier och bidra till samhällslösningar blir alltmer avgörande, särskilt med påverkan från regleringar som EU:s gröna giv. Trots detta finns betydande skillnader mellan städer och landsbygd samt mellan olika branscher, och där står små och medelstora företag inför den största utmaningen.

För att främja grön och digital omställning fokuserar vi på att stärka företagens kapacitet genom riktade insatser och samarbete med relevanta aktörer.

Vår målsättning är att små och medelstora företag ska förbättra sin förmåga till grön och digital omställning, och att det företagsfrämjande systemet proaktivt ska stödja denna utveckling.