Digitala innovationshubbar

En kille ler och sitter vid ett bord bredvid en kvinna och en man som pratar

De europeiska digitala innovationshubbarna, EDIH är one-stop-shops med innovationssveriges samlade expertis som möjliggör digital transformation för företag och offentlig sektor ska bli mer konkurrenskraftiga på en europeisk marknad.

Digitala innovationshubbar – erbjuder lösningar och tjänster på ett ställe:

  • Test-miljöer och expertis: Ett företag vill testa och verifiera teknologier innan de gör stora investeringar
  • Stöd för att hitta investeringar för innovation: Ett företag vill få hjälp att hitta potentiella investeringar och finansieringskällor för att skala upp eller utveckla en prototyp för sina innovativa digitala projekt.
  • Kompetensutveckling och utbildning: Ett företag vill delta i utbildningar och kompetensutvecklingsprogram för att förbättra sina digitala färdigheter och kunskaper.
  • Matchmaking, nätverkande och främjande av ekosystem: Ett företag vill hitta potentiella partners och samarbetsmöjligheter för att ta vidare en idé.

Svenska innovationshubbar

Sverige har fyra europeiska digitala innovationshubbar, EDIH som finansieras via EU programmet Digital. Ytterligare fem hubbar som har annan finansiering. Hubbarna är geografiskt och tematiskt spridda över hela Sverige. Deras expertis ligger inom högpresterande datorsystem, HPC, artificiell intelligens, AI och cybersäkerhet. Hubbarna är inriktade på att lösa samhällsutmaningar inom: hållbar industri, hållbara resilienta städer, framtidens hälsa, framtidens transporter och framtidens livsmedelsproduktion.

Bakgrund

DIGITAL-programmet är EU-kommissionens långsiktiga satsning som syftar till att bygga upp EU:s strategiska digitala kapacitet och underlätta en bred användning av digital teknik. Initiativet European Digital Innovation Hubs, EDIH är en del av DIGITAL-programmet. Fokusområdena är Artificiell Intelligens, Högpresterande datorer och Cybersäkerhet. Programmet ska fylla gapet mellan forskning och tillämpning av digitala teknologier, med fokus att bygga upp EU:s strategiska digitala kapacitet och underlätta en bred användning av digital teknik.

Kontakt

Ewa Thylén

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Arash Sangari

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se