EU-fonder

Tillväxtverket har hand om två EU-fonder som sammanlagt hanterar elva EU-program 2021-2027. Projekten som finansieras genom programmen kan vara väldigt olika i sin inriktning, men målet är alltid detsamma: Hållbar utveckling och sysselsättning i alla Europas regioner.