En fungerande kompetensförsörjning

Bristande tillgång på kompetens är företagens största tillväxthinder. Vi verkar för en fungerande kompetensförsörjning i näringslivet.

Teknikskiften och den gröna omställningen leder till nya kompetenskrav. Dessutom förstärker en könsuppdelad arbetsmarknad bristen på kompetens inom vissa områden, exempelvis inom digital spetskompetens.

Vi har en drivande roll i arbetet att på ett samordnat och effektivt sätt möta näringslivets och samhällets behov av en väl fungerande kompetensförsörjning och strukturer för validering.

Vi driver på för en bättre matchning mellan näringslivets behov och utbildningssystemets utbud av korta, flexibla utbildningar och kurser.

Vi stödjer regionerna i deras kompetensförsörjningsarbete.

Artiklar om kompetensförsörjning