Fakturering

Tillväxtverket ser gärna att du skickar e-fakturor till oss och i första hand via PEPPOL-nätverket.

Tillväxtverket använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Click here to read this information in english.

Alla kan skicka e-faktura

Ni kan skicka elektroniska fakturor till Tillväxtverket på fem olika sätt:

1. Via PEPPOL-nätverket

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

 • PEPPOL-id: 0007: 2021006149
 • Vi tar emot fakturor i formaten PEPPOL BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota) och Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura).

Mer information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID (digg.se).

2. Svefaktura med transportprofil Bas

Här är de uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk:

 • Mottagande organisation: Tillväxtverket
 • Momsregistreringsnummer: SE202100614901
 • Partsidentitet: 2021006149 (vårt organisationsnummer)
 • GLN: 7340093200196 
 • Tjänsteleverantör: Visma Commerce via Statens servicecenter
 • E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
 • Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS
 • Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1357

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er faktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

3. Svefaktura via vissa operatörer

Använder ni någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dem förmedla fakturor även till oss:

 • InExchange
 • Pagero
 • Visma SPCS
 • Crediflow
 • Tieto
 • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter. Uppge då vår partsidentitet och tekniska mottagningsadress (se punkt 2).

4. Integration

Har ni som leverantör stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss, och rör det sig om en större volym e-fakturor (fler än 100 per år), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter.

Kontakta oss i så fall på ekonomi@tillvaxtverket.se.

5. Leverantörsportal

Saknar ni teknisk lösning för att skicka e-fakturor kan ni i stället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att själva manuellt registrera er faktura. Den lösningen passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor.

Kontakta oss på ekonomi@tillvaxtverket.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Verifieringstjänst

Ni kan kostnadsfritt använda SFTI:s verifieringstjänst för att kontrollera att den elektroniska fakturan är korrekt.

Fakturareferenser

Tillväxtverkets fakturareferens anges alltid med ett kostnadställenummer (två siffror) samt namn på beställare, t.ex. ”XX, Förnamn Efternamn”.

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser ska skickas till:

Tillväxtverket
FE 7795
831 90 Östersund

Kontakt

E-post: ekonomi@tillvaxtverket.se

VIKTIG RUTA

Nya lagkrav

Från och med 1 april 2019 gäller lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Det innebär att det vid alla nya upphandlingar kommer vara krav på att fakturorna ska vara elektroniska.