Företagens gröna omställning

Tillväxtverket genomförde under hösten 2022 och början 2023 en undersökning av hur landets företag uppfattar sin roll i den gröna omställningen samt vilka möjligheter och utmaningar omställningen skapar för företagen. Nu redovisas de första resultaten.

Sverige behöver ställa om för att både svenska och internationella miljö- och klimatmål ska kunna uppnås – en så kallad grön omställning. För att stödja företagens gröna omställning behövs ett förbättrat kunskapsunderlag, till stöd för företagare och andra beslutsfattare, som kan användas för att skapa bättre förutsättningar för företag att utvecklas.

Tillväxtverket genomförde därför under hösten 2022 och början 2023 en undersökning av hur landets företag uppfattar sin roll i den gröna omställningen samt vilka möjligheter och utmaningar omställningen skapar för företagen. En särskild del ägnades även åt frågor om hur företagen påverkas av situationen med den senaste tidens utveckling på elpriser.

Informationen i undersökningen kommer användas i forskning, analyser och statistiska sammanställningar. Resultaten av undersökningen kommer att användas bland annat för informationsspridning i form av rapporter, seminarium, artiklar och statistik direkt på Tillväxtverkets hemsida. Informationen kan utnyttjas av företagare, politiker och andra beslutsfattare, massmedia, branschorganisationer med flera. Resultat från undersökningen kommer publiceras fortlöpande på denna sida. Nedan finns en länkar till rapporter och webbartiklar som baseras på resultaten från undersökningen. Efter hand kommer fler resultat att publiceras.

Resultat

Rapport

Webbartikel

Dokumentation

Fakta om Företagens gröna omställning

  • Cirka 37 000 företag har kontaktats och svar inkom från cirka 5 000 företag. Svarsfrekvensen är 14 procent.
  • Undersökningens urval omfattar små- och medelstora företag med högst 249 anställda
  • Undersökningens är representativ för cirka 400 000 företag.
  • Företag med en omsättning på mindre än 400 000 kronor per år ingår inte i undersökningen.
  • Urvalet är stratifierat på bransch, länsgrupp samt företagsstorlek
  • Enkätundersökningen genomförs under perioden december 2022 till mars 2023.
  • Undersökningen består av cirka 24 frågor med ett antal fördjupningar.

Kontakt

Josefine Lindell

Tel. 08-681 9168

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

 

Caroline Dahlbom

Tel. 08-681 9459

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se