Företagens gröna omställning

Ny nationell enkätundersökning om företags inställning till grön omställning visar att 8 av 10 företag anser att grön omställning är en viktig förutsättning för att vara konkurrenskraftig och långsiktigt lönsam. Samtidigt upplever företag utmaningar inför grön omställning.

För att stödja företagens gröna omställning behövs ett förbättrat kunskapsunderlag, till stöd för bland annat beslutsfattare och andra offentliga aktörer, som kan användas för att skapa bättre förutsättningar för företag att utvecklas. Tillväxtverket har därför genomfört en omfattande undersökning där 5 000 små och medelstora företag har svarat på en enkät med syftet att förstå företagens utmaningar och möjligheter.

Sammanfattning

Några av insikterna från undersökningen:

 • Grön omställning är avgörande för företag att hålla sig relevanta i en marknad som ställer ökade krav på grön omställning och ansvarstagande.
 • Företag betonar vikten av långsiktiga politiska beslut för att skapa en trygg miljö för gröna investeringar och nödvändiga förändringar.
 • Lagar och regler framstår som både drivkraft och hinder för grön omställning. Undersökningen visar att behovet av att utforma regler och myndighetsprocesser för att underlätta för företag och minimera negativa effekter är stort.
 • Majoriteten av företagen anser att grön omställning kräver ny kompetens. Vidareutbildning av befintlig personal och företagsledning anses vara en prioritet, med ökat behov av rekrytering ju större företaget är.

Fakta om undersökningen företagens gröna omställning

 • Cirka 37 000 företag har kontaktats
 • I denna presentation av resultatet ingår cirka 4 500 företag i hela Sverige, som arbetar med grön omställning
 • Undersökningens urval omfattar små- och medelstora företag indelade i följande grupper: 0 anställda, 1–19 anställda, 10–49 anställda och 50 – 249 anställda.
 • Undersökningen är representativ för cirka 400 000 företag.
 • Företag med en omsättning på mindre än 400 000 kronor per år ingår inte i undersökningen.
 • Enkätundersökningen genomfördes under perioden december 2022-mars 2023.
 • Undersökningen består av 24 frågor med ett antal fördjupningar. De tre frågor som rör företagarens attityder till elpriset inte i den här rapporten men finns representerad i en separat artikel.

Kontakt

Caroline Dahlbom

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Företagens gröna omställning - Drivkrafter, hinder och stödbehov

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0458
ISBN:
978-91-89730-46-5
Årtal:
2023