Planerade utlysningar

Förbered er för att söka finansiering genom att hålla koll på vilka utlysningar som öppnar under kommande år.

EU-finansierat stöd

Alla EU-program inom Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning öppnar vanligtvis utlysningar två gånger per år.

Från Regionalfonden

Programområden med planerade utlysningar från EU-fonden Regionalfonden:

Från Fonden för en rättvis omställning

Planerade utlysningar från EU-fonden Fonden för en rättvis omställning: