Planerad finansiering i Småland och Öarna

Planerade erbjudanden om finansiering från Regionalfonden i Småland och Öarna.

Plan för utlysningar 2023

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2023

Januari

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärk forskning och innovation
1.2 Utveckla den digitala tillgängligheten
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. Det finns möjligheter att samordna med nationella satsningar inom Regional Exportsamverkan
2.1 Främja energieffektivitet
2.3 Utveckla smarta energisystem
2.6 Främja cirkulär ekonomi

Utlysningen kommer ut 19 januari och är öppen mellan 27 januari och 16 mars. Ansökningarna prioriteras av Strukturfondspartnerskapet i juni och Tillväxtverket fattar beslut innan sommaren 2023. Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier.
Budget är inte beslutad än.

Augusti

Vi planerar att öppna nya utlysningar

Vilka särskilda mål som kommer att öppnas för ansökningar är inte beslutat.
Ansökningarna prioriteras av Strukturfondspartnerskapet i december och Tillväxtverket fattar beslut innan årsskiftet
Budget är inte beslutad än.

Oktober

Vi planerar att öppna nya utlysningar

Vilka särskilda mål som kommer att öppnas för ansökningar är inte beslutat.
Ansökningarna prioriteras av Strukturfondspartnerskapet i december och Tillväxtverket fattar beslut innan årsskiftet
Budget är inte beslutad än.

Vill du ha mer information?

För mer information om mål och inriktningar hänvisar vi till vårt programdokument och informationen på vår programsida.

Kontakt

smalandochoarna@tillvaxtverket.se