Planerad finansiering i Småland och Öarna

Planerade erbjudanden om finansiering från Regionalfonden i Småland och Öarna.

Plan för utlysningar 2023 och 2024

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2023

Oktober

Vi planerar att öppna följande specifikt mål

Utlysningen är stängd.

2024

Februari

Vi planerar att öppna utlysningar inom följande specifika mål

Utlysningen är stängd.

Augusti

Vi planerar att öppna utlysningar

Vi öppnar utlysningar inom följande specifika mål
1.1 Stärk forskning och innovation
1.2 Säkra nyttan av digitaliseringen
1.3 Stärka små och medelstora företags konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

2.1 Främja energieffektivitet
2.3 Utveckla smarta energisystem
2.6 Främja cirkulär ekonomi

Vem vänder sig utlysningar till: Organisationer som är offentliga, ideella eller privata, inom det regionala företagsfrämjandesystemet, som huvudsakligen har små och medelstora företag som målgrupp för de insatser som man ansöker om.

Observera att inriktningarna kan komma att ändras. Samtliga utlysningar föreslås vara öppna för förstudier och genomförandeprojekt. Utlysningen är öppen i Min Ansökan 12 augusti - 13 september. Beslut förväntas fattas december 2024. Budget per utlysning publiceras under våren/sommaren.

Mer om program och utlysningar

Kontakt

smalandochoarna@tillvaxtverket.se