Planerad finansiering i Småland och Öarna

Planerade erbjudanden om finansiering från Regionalfonden i Småland och Öarna.

Plan för utlysningar 2023 och 2024

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2023

Januari

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärk forskning och innovation
1.2 Utveckla den digitala tillgängligheten
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. Det finns möjligheter att samordna med nationella satsningar inom Regional Exportsamverkan
2.1 Främja energieffektivitet
2.3 Utveckla smarta energisystem
2.6 Främja cirkulär ekonomi

Utlysningen kommer ut 19 januari och är öppen mellan 27 januari och 16 mars. Ansökningarna prioriteras av Strukturfondspartnerskapet i juni och Tillväxtverket fattar beslut innan sommaren 2023. Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier.
Budget är inte beslutad än.

Augusti

Vi planerar att öppna nya utlysningar

Vi planerar att öppna utlysningar inom följande specifika mål:
1.1 Stärk forskning och innovation
1.2 Säkra nyttan av digitaliseringen
1.3 Stärka små och medelstora företags konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

2.1 Främja energieffektivitet
2.3 Utveckla smarta energisystem
2.6 Främja cirkulär ekonomi

Utlysningarna är planerade att publiceras den 8 juni. Min ansökan planeras att vara öppen mellan den 8 augusti och den 12 september. Godkända ansökningar prioriteras av Strukturfondspartnerskapet i december och därefter fattar Tillväxtverket beslut. Budget för utlysningarna är totalt 55 miljoner kronor. Observera att budgeten för utlysningen är preliminär och kan komma att ändras. Kontakta Tillväxtverket för mer information.

Oktober

Vi planerar att öppna följande specifikt mål

1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

Utlysningen är planerad att publiceras den 7 oktober. Min ansökan planeras att vara öppen mellan den 21 november 2023 och stänga den 12 december 2023. Godkända ansökningar planeras att prioriteras av Strukturfondspartnerskapet senast i mars 2024 och därefter fattar Tillväxtverket beslut.
Budget för utlysningen är 10 miljoner kronor. Observera att budgeten för utlysningen är preliminär och kan komma att ändras. Kontakta Tillväxtverket för mer information.

2024

Februari

Vi planerar att öppna utlysningar inom följande specifika mål

1.1 Stärk forskning och innovation
1.2 Säkra nyttan av digitaliseringen
1.3 Stärka små och medelstora företags konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

2.1 Främja energieffektivitet
2.3 Utveckla smarta energisystem
2.6 Främja cirkulär ekonomi

Observera att utlysningsplanen kan ändras/uppdateras utifrån inteckningsgrader och regionala behov och prioriteringar. Tillväxtverket planerar att fatta beslut i juni 2024.

Mer om program och utlysningar

Kontakt

smalandochoarna@tillvaxtverket.se