Planerad finansiering i Mellersta Norrland

Planerade erbjudanden om finansiering från Regionalfonden i Mellersta Norrland.

Plan för utlysningar 2024

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag

2024

Februari

Följande specifika mål kommer vara öppna: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 och 2.6

1.1 Utveckla forsknings- och innovationskapacitet
1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap
1.5 Utveckla den digitala tillgängligheten
2.2 Främja förnybar energi
2.6 Främja en cirkulär ekonomi

Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier.
Öppnar 13 februari och stänger 19 mars. Prioritering sker i mitten på juni 2024.

Augusti

Följande specifika mål planeras vara öppna i utlysning 2024.2: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 och 2.6.

1.1 Utveckla forsknings- och innovationskapacitet
1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap
1.5 Utveckla den digitala tillgängligheten
2.2 Främja förnybar energi
2.6 Främja en cirkulär ekonomi

Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier.

Öppning för ansökan planeras till 12 augusti. Stängning sker 13 september samt prioritering beräknas ske i december 2024.

Mer om program och utlysningar

Kontakt

mellerstanorrland@tillvaxtverket.se

Maria Stendotter

Programansvarig

förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se