Planerad finansiering i Mellersta Norrland

Planerade erbjudanden om finansiering från Regionalfonden i Mellersta Norrland.

Plan för utlysningar 2023

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag

2023

Januari

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Utveckla forsknings- och innovationskapacitet
1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap
1.5 Utveckla den digitala tillgängligheten
2.2 Främja förnybar energi
2.6 Främja en cirkulär ekonomi
3.1 Utveckla hållbara europeiska transportnät (TEN-T)

Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier. Beslut förväntas till juni 2023.
Budget ej beslutad ännu.

Augusti

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Utveckla forsknings- och innovationskapacitet
1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap
1.5 Utveckla den digitala tillgängligheten
2.2 Främja förnybar energi
2.6 Främja en cirkulär ekonomi

Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier.
Beslut förväntas till december 2023. Budget ej beslutad ännu.
Obs! Målen kan komma att ändras.

Oktober

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Utveckla forsknings- och innovationskapacitet
1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap
1.5 Utveckla den digitala tillgängligheten
2.2 Främja förnybar energi
2.6 Främja en cirkulär ekonomi

Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier.
Datum när beslut tas är ännu inte klar. Budget ej beslutad ännu.
Obs! Målen kan komma att ändras.

Vill du ha mer information?

För mer information om mål och inriktningar hänvisar vi till vårt programdokument och informationen på vår programsida.

Kontakt

mellerstanorrland@tillvaxtverket.se

Kontakta en handläggare direkt:

Erik Strindlund
Peter Larsson
Birgitta Jännebring
Hans Lundkvist

förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Maria Stendotter

Programansvarig

förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se