Planerad finansiering i Mellersta Norrland

Planerade erbjudanden om finansiering från Regionalfonden i Mellersta Norrland.

Plan för utlysningar 2023

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag

2023

Augusti

Följande specifika mål är öppna från 8 augusti till och med 12 september 2023 : 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 och 2.6

1.1 Utveckla forsknings- och innovationskapacitet
1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap
1.5 Utveckla den digitala tillgängligheten
2.2 Främja förnybar energi
2.6 Främja en cirkulär ekonomi

Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier.
Beslut förväntas till 19 december 2023.

2024

Februari

Följande specifika mål planeras vara öppna i utlysning 2024.1: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 och 2.6.

1.1 Utveckla forsknings- och innovationskapacitet
1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap
1.5 Utveckla den digitala tillgängligheten
2.2 Främja förnybar energi
2.6 Främja en cirkulär ekonomi

Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier.
Beslut förväntas under juni 2024.

Mer om program och utlysningar

Kontakt

mellerstanorrland@tillvaxtverket.se

Maria Stendotter

Programansvarig

förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se