Planerad finansiering i Västsverige

I tidslinjen nedan får du en överblick av vilka erbjudanden om finansiering som kommer från Regionalfonden i Västsverige.

Plan för utlysningar

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2024

Augusti

Augusti

Vi har öppnat följande utlysningar inom dessa särskilda mål:
1.1 Stärk forskning och innovation
1.1 Stärk forskning och innovation, inriktat på halvledare. Regionöverskridande utlysning
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering
2.2 Främja förnybar energi

Aktörer som kan söka: organisationer som främjar innovation och företagande, regioner, kommuner, idéburen sektor med flera.

Utlysningarna är publicerade, de öppnar 12 augusti och stänger 13 september.

Preliminär budget för beslutsomgången är 55 miljoner.

2025

Januari

Januari

Vi planerar att öppna följande särskilda mål:
2.2 Främja förnybar energi.

Vi kan komma att öppna ytterligare mål.

Aktörer som kan söka: organisationer som främjar innovation och företagande, regioner, kommuner, idéburen sektor med flera.

Förslag på inriktning och specifika datum uppdateras under hösten 2024, utifrån förutsättningar i programmet och i regionen. Utlysningstext publiceras preliminärt under november. Utysningen stänger preliminärt i februari.

Budget är inte beslutad än.

Augusti

Augusti

Vi planerar att öppna ytterligare utlysningar.

Aktörer som kan söka: organisationer som främjar innovation och företagande, regioner, kommuner, idéburen sektor med flera.

Förslag på inriktning uppdateras under våren 2025, utifrån förutsättningar i programmet och i regionen. Utlysningstext publiceras preliminärt under maj.

Budget är inte beslutad än.

Mer om program och utlysningar

Kontakt

vastsverige@tillvaxtverket.se

Linnea Hagblom

Programansvarig

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se