Planerad finansiering i Västsverige

Planerade erbjudanden om finansiering från Regionalfonden i Västsverige.

Plan för utlysningar 2023

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2023

Januari

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärk forskning och innovation
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. Det finns möjligheter att samordna med nationella satsningar inom Regional Exportsamverkan.
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering.
2.2 Främja förnybar energi.
2.6 Främja en cirkulär ekonomi

Det innebär att alla mål i programmet kommer vara öppna för ansökningar Ansökningarna prioriteras av Strukturfondspartnerskapet i maj och Tillväxtverket fattar beslut innan sommaren 2023. Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier.
Budget är inte beslutad än.

Augusti

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärk forskning och innovation
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft.
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering
2.2 Främja förnybar energi
2.6 Främja en cirkulär ekonomi.

Det innebär att alla mål i programmet planeras vara öppna för ansökningar Ansökningarna prioriteras av Strukturfondspartnerskapet i december och Tillväxtverket fattar beslut innan årsskiftet
Budget är inte beslutad än.

Oktober

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärk forskning och innovation
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft.
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering
2.2 Främja förnybar energi
2.6 Främja en cirkulär ekonomi.

Det innebär att vi planerar att öppna alla mål i programmet för ansökningar. Samtliga mål kommer öppna för ansökningar om förstudier.
Ansökningarna prioriteras av Strukturfondspartnerskapet i mars och Tillväxtverket fattar beslut under april. Budget är inte beslutad än.

Vill du ha mer information?

För mer information om mål och inriktningar hänvisar vi till vårt programdokument och informationen på vår programsida.

Kontakt

vastsverige@tillvaxtverket.se

Kontakta en handläggare direkt:

Jasmine Heinrup
Sebastian Delic
Rebecca Sava

Linnéa Hagblom

Programansvarig

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se