Planerad finansiering i Västsverige

Planerade erbjudanden om finansiering från Regionalfonden i Västsverige.

Plan för utlysningar

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2023

Augusti

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärk forskning och innovation
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering
2.2 Främja förnybar energi

Utlysningarna stänger i september.
Budget är inte beslutad än.

2024

Januari

Vi planerar att öppna för ansökningar

Mer information kommer.

Vill du ha mer information?

För mer information om mål och inriktningar hänvisar vi till vårt programdokument och informationen på vår programsida.

Kontakt

vastsverige@tillvaxtverket.se

Mohamed Ben Abdelhamid

Programansvarig

fornamn.mellannamn.efternamn@tillvaxtverket.se