Planerad finansiering i Östra Mellansverige

Planerade erbjudanden om finansiering från Regionalfonden i Östra Mellansverige.

Plan för utlysningar 2023

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2023

Augusti

Följande mål är öppna till 12:e september:

Förstudier för att
1.1 Stärka forskning och innovation
1.2 Utveckla den digitala tillgängligheten
1.3 Stärka små- och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

Genomförandeprojekt för att:
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

Förstudier och genomförandeprojekt för att:
2.1 Främja energieffektivitet
2.3 Utveckla Smarta energisystem
2.6 främja en cirkulär ekonomi

Beslut om prioritering av ansökningar fattas 8 december 2023 på Strukturfondspartnerskapets möte

november

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

Denna utlysning är starkt beroende av tidigare utlysning och kommer att användas för att uppnå de mål i programmet som redan befintliga projekt inte förväntas uppnå. En analys kommer att göras när tidigare utlysning har stängts.

Utlysningen är öppen 21 november-12 december. Beslut fattas i vår.

2024

Februari

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

Även denna utlysning kommer att ha fokus på delar av programmet som eventuellt saknas. Ytterligare information kommer.

Utlysningen är öppen 20 februari - 19 mars. Utlysningstext publiceras tidigare. Beslut förväntas fattas sommar 2024.

Mer om program och utlysningar

Kontakt

ostramellansverige@tillvaxtverket.se