Planerad finansiering i Östra Mellansverige

Planerade erbjudanden om finansiering från Regionalfonden i Östra Mellansverige.

Plan för utlysningar 2023

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2023

November

Följande utlysningar är öppna till 12:e december

Förstudier för att:
stärka forskning och innovation
utveckla den digitala tillgängligheten
stärka små- och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
utveckla färdigheter för smart specialisering

Genomförandeprojekt för att:
investera i Östra Mellansveriges forskning och innovationsmiljöer
bidra till att Östra Mellansveriges företag blir mer hållbara
främja en mer hållbar livsmedelsförsörjning




2024

Februari

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

Även denna utlysning kommer att ha fokus på delar av programmet som eventuellt saknas. Ytterligare information kommer.

Utlysningen är öppen 20 februari - 19 mars. Utlysningstext publiceras tidigare. Beslut förväntas fattas sommar 2024.

hösten

Öppen utlysning hösten

Höstens utlysning är starkt beroende på vad som kommer in under våren. Utlysningstexter publiceras i september.

Mer om program och utlysningar

Kontakt

ostramellansverige@tillvaxtverket.se