Planerad finansiering i Östra Mellansverige

Planerade erbjudanden om finansiering från Regionalfonden i Östra Mellansverige.

Plan för utlysningar 2024

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2024

Augusti

Följande utlysningar öppnar 12 augusti

12:e augusti öppnar Östra Mellansverige för insatser som stärker forskning och innovation samt en regionsöverskridande utlysning inom samma område men med fokus på halvledare.

Inom området "Ett grönare Europa" så öppnas det för samtliga av programmets områden.

Aktörer som kan söka: organisationer som främjar innovation och företagande, regioner, kommuner, idéburen sektor med flera.

Utlysningstext publiceras preliminärt under april månad. Det är möjligt att fler områden kommer att öppna innan juli. utlysningarna stänger 13 september.

Preliminär budget för beslutsomgången är 20 miljoner.

Våren 2025

utlysningar 2025

utlysningar under 2025 är starkt beroende på vad som kommer in under hösten. Utlysningstexter publiceras i januari

Mer om program och utlysningar

Kontakt

ostramellansverige@tillvaxtverket.se