Planerad finansiering i Norra Mellansverige

Planerade erbjudanden om finansiering från Regionalfonden i Norra Mellansverige.

Plan för utlysningar 2023 och start av 2024

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2023

Augusti

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärka forskning och innovation
1.2 Säkra nyttan av digitalisering
1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter smart specialisering
2.3 Utveckla smarta energisystem
2.6 Främja cirkulär ekonomi

Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier. Utlysningen öppnar 8/8 och stänger 12/9. Beslut fattas 15 december 2023.

Oktober

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärka forskning och innovation
1.2 Säkra nyttan av digitalisering
1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter smart specialisering
2.3 Utveckla smarta energisystem
2.6 Främja cirkulär ekonomi

Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier. Beslut kommer att fattas mars/april 2024.
Budget är inte beslutad än.

2024

Februari

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 - Stärk forskning och innovation
1.2 - Säkra nyttan av digitalisering
1.3 - Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 - Utveckla färdigheter för smart specialisering
2.3 - Utveckla smarta energisystem
2.6 - Främja cirkulär ekonomi
Observera att utlysningsplanen kan ändras/uppdateras utifrån regionala behov och prioriteringar. Tillväxtverket fattar beslut i juni 2024.

Kontakt

norramellansverige@tillvaxtverket.se

Lena Johansson-Skeri

Programansvarig

fornamn.efternam@tillvaxtverket.se