Planerad finansiering i Norra Mellansverige

Planerade erbjudanden om finansiering från Regionalfonden i Norra Mellansverige.

Plan för utlysningar 2023

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2023

Januari

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärka forskning och innovation
1.2 Säkra nyttan av digitalisering
1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter smart specialisering
2.3 Utveckla smarta energisystem
2.6 Främja cirkulär ekonomi

Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier. Beslut kommer att fattas 14 juni 2023. Det kan förekomma riktade utlysningar
Budget är inte beslutad än.

Augusti

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärka forskning och innovation
1.2 Säkra nyttan av digitalisering
1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter smart specialisering
2.3 Utveckla smarta energisystem
2.6 Främja cirkulär ekonomi

Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier. Beslut kommer att fattas innan årsskiftet. Det kan förekomma riktade utlysningar
Budget är inte beslutad än.

Oktober

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärka forskning och innovation
1.2 Säkra nyttan av digitalisering
1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter smart specialisering
2.3 Utveckla smarta energisystem
2.6 Främja cirkulär ekonomi

Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier. Beslut kommer att fattas mars/april 2024. Det kan förekomma riktade utlysningar.
Budget är inte beslutad än.

Vill du ha mer information?

För mer information om mål och inriktningar hänvisar vi till vårt programdokument och informationen på vår programsida.

Kontakt

norramellansverige@tillvaxtverket.se

Kontakta en handläggare direkt:

Agneta Johansson
Anneli Norman
Britt-Marie Lindström
Christine Tigerstrand
Yvonne Larsson

Lena Johansson-Skeri

Programansvarig

fornamn.efternam@tillvaxtverket.se