Planerad finansiering i Norra Mellansverige

Planerade erbjudanden om finansiering från Regionalfonden i Norra Mellansverige.

Plan för utlysningar 2024 och start av 2025

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2023

November

Följande specifika mål var öppna i utlysningen:

1.1 Stärka forskning och innovation
1.2 Säkra nyttan av digitalisering
1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter smart specialisering
2.3 Utveckla smarta energisystem
2.6 Främja cirkulär ekonomi

Samtliga utlysningar var öppna för genomförandeprojekt och förstudier. Utlysningen var öppen mellan 21/11 och 12/12. Beslut har fattats 4 april 2024.

2024

Februari

Följande specifika mål var öppna för ansökan:

1.1 - Stärk forskning och innovation
1.2 - Säkra nyttan av digitalisering
1.3 - Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 - Utveckla färdigheter för smart specialisering
2.3 - Utveckla smarta energisystem
2.6 - Främja cirkulär ekonomi
Samtliga utlysningar var öppna för genomförandeprojekt och förstudier. Utlysningen var öppen mellan 13/2 och 19/3. Beslut har fattats 14 juni 2024.

Augusti/sept

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 - Stärk forskning och innovation
1.2 - Säkra nyttan av digitalisering
1.3 - Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 - Utveckla färdigheter för smart specialisering
2.3 - Utveckla smarta energisystem
2.6 - Främja cirkulär ekonomi
Observera att utlysningsplanen kan ändras/uppdateras utifrån regionala behov och prioriteringar. Samtliga utlysningar planeras vara öppna för genomförandeprojekt och förstudier. Utlysningen öppnar 12/8 och stänger 13/9. Beslut fattas 12/12 .

2025

Januari

Vi planerar att öppna följande specifika mål

1.1 - Stärk forskning och innovation
1.2 - Säkra nyttan av digitalisering
1.3 - Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 - Utveckla färdigheter för smart specialisering
2.3 - Utveckla smarta energisystem
2.6 - Främja cirkulär ekonomi
Observera att utlysningsplanen kan ändras/uppdateras utifrån regionala behov och prioriteringar. Samtliga utlysningar planeras vara öppna för genomförandeprojekt och förstudier. Utlysningen öppnar 13/1 och stänger 17/2. Beslut fattas i juni

Kontakt

norramellansverige@tillvaxtverket.se

Lena Johansson-Skeri

Programansvarig

fornamn.efternam@tillvaxtverket.se