Planerad finansiering i Norra Mellansverige

Planerade erbjudanden om finansiering från Regionalfonden i Norra Mellansverige.

Plan för utlysningar 2023 och start av 2024

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2023

Augusti

Följande specifika mål var öppna i utlysningen:

1.1 Stärka forskning och innovation
1.2 Säkra nyttan av digitalisering
1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter smart specialisering
2.3 Utveckla smarta energisystem
2.6 Främja cirkulär ekonomi

Utlysningen var öppen mellan 8/8 och 12/9. Beslut fattas 15 december 2023.

November

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärka forskning och innovation
1.2 Säkra nyttan av digitalisering
1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter smart specialisering
2.3 Utveckla smarta energisystem
2.6 Främja cirkulär ekonomi

Samtliga utlysningar är öppna för genomförandeprojekt och förstudier. Utlysningen var öppen mellan 21/11 och 12/12. Beslut kommer att fattas 4 april 2024.

2024

Februari

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 - Stärk forskning och innovation
1.2 - Säkra nyttan av digitalisering
1.3 - Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 - Utveckla färdigheter för smart specialisering
2.3 - Utveckla smarta energisystem
2.6 - Främja cirkulär ekonomi
Samtliga utlysningar är öppna för genomförandeprojekt och förstudier. Utlysningen är öppen mellan 13/2 och 19/3. Beslut kommer att fattas 14 juni 2024.

Augusti/sept

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 - Stärk forskning och innovation
1.2 - Säkra nyttan av digitalisering
1.3 - Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 - Utveckla färdigheter för smart specialisering
2.3 - Utveckla smarta energisystem
2.6 - Främja cirkulär ekonomi
Observera att utlysningsplanen kan ändras/uppdateras utifrån regionala behov och prioriteringar. Utlysningen planeras öppna aug/september. Tillväxtverket fattar beslut i december 2024.

Kontakt

norramellansverige@tillvaxtverket.se

Lena Johansson-Skeri

Programansvarig

fornamn.efternam@tillvaxtverket.se