Planerad finansiering från Nationella regionalfonds­programmet

Planerade erbjudanden om finansiering från Nationella regionalfondsprogrammet.

Plan för utlysningar

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som bidrar till hållbar omställning och ett konkurrenskraftigare Sverige.

2024

Februari

Vi planerar att öppna programmet för genomförandeprojekt inom:

Stärkt samarbete mellan regioner i alla delar av landet

I dessa utlysningar eftersöks insatser som kopplar ihop mer utvecklade och mogna regionala noder och innovationsmiljöer med andra kompletterande och kompetensmässigt förstärkande regionala hubbar, miljöer eller nationella insatser. Detta ska leda till förnyelseinriktade nationella plattformar som arbetar med företag som, oavsett bransch eller sektor, har en affärsmodell där digital teknik har en central roll.

Ett samverkansprojekt/samarbetsprojekt ska involvera flera (minst tre) regionalt prioriterade noder, innovationsmiljöer och kluster i minst två programområden.

Stöd söks från prioritering 1 och specifikt mål 1.1 Utveckla forsknings- och innovationskapacitet.

Utlysningarna öppnar 20 februari 2024 och stänger 19 mars 2024.

Budget 120 miljoner kronor för den här delen av programmet.

Vi planerar att öppna programmet för ansökningar inom:

Hållbar urban utveckling

Det är möjligt att söka stöd inom följande specifika mål:
1.1 Stärk forskning och innovation
1.2 Säkra nyttan av digitaliseringen
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft.
2.1 Främja energieffektivitet
2.6 Främja en cirkulär ekonomi.
2.8 Främja hållbar mobilitet i städerna
2. 4 Anpassa till klimatförändringarna

Utlysningen syftar till implementeringen av följande strategier för Hållbar urban utveckling som tagits fram via det Nationella regionalfondsprogrammet:

- Malmö stad Lokal strategi för hållbar urban utveckling (Malmö stad)

- Skaraborg - Hållbar tillväxt i ett flerkärnigt stadslandskap (Skaraborgs kommunalförbund)

- Hållbar urban utveckling i Göteborgsregionen (Göteborgsregionens kommunalförbund)

- Strategi för hållbar urban utveckling i Jakobsberg (Järfälla kommun)

- Thriving Northern Cities - Nordliga städer leder klimatomställningen (Umeå kommun, Luleå kommun, Örnsköldsviks kommun, Östersunds kommun och Sundsvalls kommun).

För att kunna söka krävs att aktören finns omnämnd i den strategi som projektet avser att implementera.

Utlysningen öppnar 20 februari 2024 och stänger 19 mars 2024.

Mer om program och utlysningar

Kontakt

nationella.regionalfondsprogrammet@tillvaxtverket.se

Kontakta en handläggare direkt:

Therese Lindberg
Stefan Nordin
Jessica Mattisson
Albin Boström

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Johan Willdal
Programansvarig
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se