Planerad finansiering från Nationella regionalfonds­programmet

Planerade erbjudanden om finansiering från Nationella regionalfondsprogrammet.

Plan för utlysningar

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som bidrar till hållbar omställning och ett konkurrenskraftigare Sverige.

2024

September

Stärk flernivåsamverkan för att underlätta tillgången till forskning och innovation

I denna utlysning eftersöks insatser som stimulerar flernivåsamverkan i syfte att underlätta tillgången på resurser och kompetens inom forskning och innovation. Insatserna ska vara i linje med de regionala strategierna för smart specialisering.

Stöd söks från prioritering 1 och specifikt mål 1.1 Utveckla forsknings- och innovationskapacitet.

Utlysningarna öppnar 10 september 2024 och stänger 8 oktober 2024. Beslut förväntas fattas i slutet av 2024.

Preliminär budget för beslutsomgången är 40 miljoner kronor.

Hållbar urban utveckling

Det kommer att vara möjligt att söka stöd inom följande specifika mål:
1.1 Stärk forskning och innovation
1.2 Stärk nyttan av digitaliseringen
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
2.1 Främja energieffektivitet
2.4 Anpassa till klimatförändringarna
2.6 Främja en cirkulär ekonomi
2.8 Främja hållbar mobilitet i städerna

Utlysningarna syftar till implementeringen av de strategier som tagits fram inom det Nationella regionalfondsprogrammet:

• Lokal strategi för hållbar urban utveckling (Malmö stad)
• Strategi Nätverksstaden Skaraborg (Skaraborgs kommunalförbund)
• Hållbar urban utveckling i Göteborgsregionen (Göteborgsregionens kommunalförbund)
• Strategi för hållbar urban utveckling i Jakobsberg (Järfälla kommun)
• Thriving Northern Cities - Nordliga städer leder klimatomställningen (Umeå kommun, Luleå kommun, Örnsköldsviks kommun, Östersunds kommun, Sundsvalls kommun).

Även strategier som blir prioriterade under våren 2024 kommer att ha möjlighet att ansöka i denna omgång.

För att kunna söka krävs att aktören finns omnämnd i den strategi som projektet avser att implementera.

Utlysningarna öppnar 10 september och stänger 8 oktober 2024.

Preliminär budget för beslutsomgången är 90 miljoner kronor.

Mer om program och utlysningar

Kontakt

nationella.regionalfondsprogrammet@tillvaxtverket.se

Kontakta en handläggare direkt:

Albin Boström

Anna Svederus

Camila Jimenez Lopez

Johanna Hammarén

Stefan Nordin

Therese Lindberg

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Jessica Mattisson
Programansvarig
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se