Planerad finansiering från Nationella regionalfonds­programmet

Planerade erbjudanden om finansiering från Nationella regionalfondsprogrammet.

Plan för utlysningar 2023

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som bidrar till hållbar omställning och ett konkurrenskraftigare Sverige.

2023

Januari

Vi planerar att öppna programmet för ansökningar inom:

Samarbete mellan nationell, och regional nivå i alla delar av landet.
Projekten ska bidra till Ökat nyttjande av resurser och kompetens genom effektivare flernivåsamverkan.
Projekten finansieras med stöd från specifikt mål 1.1 Utveckla forsknings- och innovationskapacitet.

Tillväxtverket fattar beslut innan sommaren 2023. Utlysningen är öppen för genomförandeprojekt och förstudier.
Budget 130 miljoner kronor.

Augusti

Vi planerar att öppna programmet för genomförandeprojekt inom:

Hållbar urban utveckling
Projekten ska utgöra en del av genomförandet av utvalda strategier för hållbar urban utveckling.

Det är möjligt att söka stöd inom följande specifika mål:
1.1 Stärk forskning och innovation
1.2 Säkra nyttan av digitaliseringen
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft.
2.1 Främja energieffektivitet
2.6 Främja en cirkulär ekonomi.
2.8 Främja hållbar mobilitet i städerna
2. 4 Anpassa till klimatförändringarna

Tillväxtverket fattar beslut i januari 2024
Budget är inte beslutad än.

Oktober

Vi planerar att öppna programmet för genomförandeprojekt inom:

Hållbar urban utveckling
Projekten ska utgöra en del av genomförandet av utvalda strategier för hållbar urban utveckling.

Det är möjligt att söka stöd inom följande specifika mål:
1.1 Stärk forskning och innovation
1.2 Säkra nyttan av digitaliseringen
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft.
2.1 Främja energieffektivitet
2.6 Främja en cirkulär ekonomi.
2.8 Främja hållbar mobilitet i städerna
2. 4 Anpassa till klimatförändringarna

Tillväxtverket fattar beslut våren 2024
Budget är inte beslutad än.

Vill du ha mer information?

För mer information om mål och inriktningar hänvisar vi till vårt programdokument och informationen på vår programsida.

Kontakt

nationella.regionalfondsprogrammet@tillvaxtverket.se

Kontakta en handläggare direkt:

Therese Lindberg
Stefan Nordin
Jessica Mattisson
Albin Boström

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Annika Westerberg
Programansvarig
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se