Planerad finansiering i Övre Norrland

Planerade erbjudanden om finansiering från Regionalfonden i Region Västerbotten och Region Norrbotten.

Plan för utlysningar 2023 och start av 2024

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2023

Augusti

Utlysningen är stängd

Prioritering av projekt görs av Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland den 8 december.
Tillväxtverket fattar beslut i december 2023.

2024

Februari

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 - Stärk forskning och innovation
1.2 - Säkra nyttan av digitalisering
1.3 - Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 - Utveckla färdigheter för smart specialisering
2.2 - Främja förnybar energi
2.3 - Utveckla smarta energisystem
2.4 - Anpassa till klimatförändringarna
2.6 - Främja cirkulär ekonomi
3.1 - Utveckla hållbara europeiska transportnät (TEN-T)
3.2 - Utveckla hållbara regionala och lokala transportnät inklusive transporter över gränser

Tillväxtverket fattar beslut i juni 2024.

Augusti

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 - Stärk forskning och innovation
1.2 - Säkra nyttan av digitalisering
1.3 - Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 - Utveckla färdigheter för smart specialisering
1.5 - Utveckla den digitala tillgängligheten
2.2 - Främja förnybar energi
2.3 - Utveckla smarta energisystem
2.4 - Anpassa till klimatförändringarna
2.6 - Främja cirkulär ekonomi
3.1 - Utveckla hållbara europeiska transportnät (TEN-T)
3.2 - Utveckla hållbara regionala och lokala transportnät inklusive transporter över gränser

Observera att utlysningsplanen kan ändras/uppdateras utifrån regionala behov och prioriteringar. Tillväxtverket fattar beslut i januari 2025.

Mer om program och utlysningar

För mer information om mål och inriktningar hänvisar vi till vårt programdokument och informationen på vår programsida.

Kontakt

ovrenorrland@tillvaxtverket.se