Planerad finansiering i Övre Norrland

I tidslinjen nedan får du en överblick över planerade utlysningar inom Regionalfonden för Övre Norrland. Fonden omfattar Västerbotten och Norrbotten.

Plan för utlysningar 2024 och start av 2025

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2024

Februari

Utlysningen är stängd

Prioritering av projekt görs av Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland den 11 juni.
Tillväxtverket fattar beslut senast den 28 juni 2024.

Augusti

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 - Stärk forskning och innovation
1.2 - Säkra nyttan av digitalisering
1.3 - Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 - Utveckla färdigheter för smart specialisering
1.5 - Utveckla den digitala tillgängligheten
2.2 - Främja förnybar energi
2.3 - Utveckla smarta energisystem
2.4 - Anpassa till klimatförändringarna
2.6 - Främja cirkulär ekonomi
3.1 - Utveckla hållbara europeiska transportnät (TEN-T)
3.2 - Utveckla hållbara regionala och lokala transportnät inklusive transporter över gränser

Ansökan öppnar 12 augusti och stänger 13 september. Prioritering av ansökningar sker 12 december. Tillväxtverket fattar beslut senast den 15 januari 2025.

Utlysningarnas samlade budget är 290 000 000 kronor. Hur mycket som går att söka inom varje utlysning framgår av de olika utlysningstexterna.

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga, kan söka stöd via utlysningarna.

• Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
• Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Observera att utlysningsplanen kan ändras/uppdateras utifrån regionala behov och prioriteringar.

Utlysningstexter

2025

Januari

Planerad utlysning

1.1 - Stärk forskning och innovation
1.2 - Säkra nyttan av digitalisering
1.3 - Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 - Utveckla färdigheter för smart specialisering
1.5 - Utveckla den digitala tillgängligheten
2.2 - Främja förnybar energi
2.3 - Utveckla smarta energisystem
2.4 - Anpassa till klimatförändringarna
2.6 - Främja cirkulär ekonomi
3.1 - Utveckla hållbara europeiska transportnät (TEN-T)
3.2 - Utveckla hållbara regionala och lokala transportnät inklusive transporter över gränser

Ansökan öppnar preliminärt i mitten av januari och stänger i mitten av februari 2025. Prioritering av ansökningar väntas ske i juni. Efter genomförd prioritering fattar Tillväxtverket beslut.

Utlysningarnas budget är ännu inte satt. Mer information om datum och budget för utlysningar kommer att publiceras under hösten 2024.

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga, kan söka stöd via utlysningarna.

• Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
• Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Observera att utlysningsplanen kan ändras/uppdateras utifrån regionala behov och prioriteringar.

Mer om program och utlysningar

För mer information om mål och inriktningar hänvisar vi till vårt programdokument och informationen på vår programsida.

Kontakt

ovrenorrland@tillvaxtverket.se