Planerad finansiering i Övre Norrland

Planerade erbjudanden om finansiering från Regionalfonden i Region Västerbotten och Region Norrbotten.

Plan för utlysningar 2023

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2023

Januari

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 - Stärk forskning och innovation
1.3 - Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.5 - Utveckla den digitala tillgängligheten (bredband)
2.2 - Främja förnybar energi
2.4 - Anpassa till klimatförändringarna
2.3 - Utveckla smarta energisystem
2.6 - Främja cirkulär ekonomi
3.1 - Utveckla hållbara europeiska transportnät (TEN-T)
3.2 - Utveckla hållbara regionala och lokala transportnät inklusive transporter över gränser

Observera att utlysningsplanen kan ändras/uppdateras utifrån regionala behov och prioriteringar. Budget är inte beslutad än.
Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier. Tillväxtverket fattar beslut i juni 2023.

Augusti

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.2 - Säkra nyttan av digitaliseringen
1.4 - Utveckla färdigheter för smart specialisering
2.2 - Främja förnybar energi
2.3 - Utveckla smarta energisystem
2.4 - Anpassa till klimatförändringarna
2.6 - Främja cirkulär ekonomi
3.1 - Utveckla hållbara europeiska transportnät (TEN-T)
3.2 - Utveckla hållbara regionala och lokala transportnät inklusive transporter över gränser

Observera att utlysningsplanen kan ändras/uppdateras utifrån regionala behov och prioriteringar. Budget är inte beslutad än.
Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier. Tillväxtverket fattar beslut i januari 2024.

Oktober

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 - Stärk forskning och innovation
1.3 - Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.5 - Utveckla den digitala tillgängligheten (bredband)
2.2 - Främja förnybar energi
2.3 - Utveckla smarta energisystem
2.4 - Anpassa till klimatförändringarna
2.6 - Främja cirkulär ekonomi
3.1 - Utveckla hållbara europeiska transportnät (TEN-T)
3.2 - Utveckla hållbara regionala och lokala transportnät inklusive transporter över gränser

Observera att utlysningsplanen kan ändras/uppdateras utifrån regionala behov och prioriteringar. Budget är inte beslutad än.
Samtliga utlysningar är öppna för ansökningar om förstudier. Tillväxtverket fattar beslut i april 2024.

Vill du ha mer information?

För mer information om mål och inriktningar hänvisar vi till vårt programdokument och informationen på vår programsida.

Kontakt

ovrenorrland@tillvaxtverket.se