Planerad finansiering i Stockholm

Planerade erbjudanden om finansiering från Regionalfonden i Stockholm.

Plan för utlysningar

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2024

Augusti

Vi planerar att öppna följande specifika mål

1.1 - Stärk forskning och innovation
1.3 - Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 - Utveckla färdigheter för smart specialisering
2.6 - Främja cirkulär ekonomi
Observera att utlysningsplanen kan ändras/uppdateras utifrån regionala behov och prioriteringar. Samtliga utlysningar planeras vara öppna för genomförandeprojekt och förstudier. Utlysningen öppnar 12/8 och stänger 10/9. Beslut fattas vid årsskiftet 2024/2025

2025

Mer om program och utlysningar

Kontakt

E-postadress: stockholm@tillvaxtverket.se