Planerad finansiering i Stockholm

Planerade erbjudanden om finansiering från Regionalfonden i Stockholm.

Plan för utlysningar 2023

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2023

Augusti

Fram till 12 september är följande specifika mål öppna:

1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap. Insatser som möter stockholmsregionens kompetensbehov för att bättre genomföra och omhänderta Stockholms smart specialisering. Vilka kan söka? Aktörer inom företags- och innovationsfrämjande systemet samt offentliga aktörer som vill driva projekt för att främja hållbar utveckling genom användning och utveckling av de styrkeområden som pekats ut: (1) Life Science, vård och hälsa, (2) IKT, teknologi och digitalisering (3) Industriell omställning genom hållbar produktion (4) Klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsutveckling.
2.6 Cirkulär ekonomi. Insatser för att främja den cirkulära och resurseffektiva ekonomin i Stockholmsregionen. Samverkansplattformar, offentliga aktörer, akademi, företagsnoder med flera kan söka projektmedel för bland annat att främja energieffektivisering, minska mängden avfall eller främja cirkulära produktionsprocesser.

Budget är inte beslutad än.

Oktober

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

Mer information kommer efter den 12 september.

2024

Februari

Vi planerar att öppna följande specifika mål

1.1 - Stärk forskning och innovation
1.3 - Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 - Utveckla färdigheter för smart specialisering
2.6 - Främja cirkulär ekonomi


Observera att utlysningsplanen kan ändras/uppdateras utifrån regionala behov och prioriteringar. Tillväxtverket fattar beslut i juni 2024.

Mer om program och utlysningar

Kontakt

E-postadress: stockholm@tillvaxtverket.se