Planerad finansiering i Stockholm

Planerade erbjudanden om finansiering från Regionalfonden i Stockholm.

Plan för utlysningar 2023

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2023

Januari

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Utveckla forsknings- och innovationskapacitet. Inga avgränsningar har beslutats ännu.
1.2 Företagens konkurrenskraft. Endast inriktad mot finansiering av Regional exportsamverkan (RES).

Budget är inte beslutad än.

Augusti

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap. Förstudier och förberedande projekt som tidigare genomförts kommer vara en av målgrupperna
2.6 Cirkulär ekonomi. Förstudier och förberedande projekt som tidigare genomförts kommer vara en av målgrupperna

Budget är inte beslutad än.

Oktober

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

Mer information kommer.

Vill du ha mer information?

För mer information om mål och inriktningar hänvisar vi till vårt programdokument och informationen på vår programsida.

Kontakt

E-postadress: stockholm@tillvaxtverket.se