Planerad finansiering från Fonden för en rättvis omställning

Planerade erbjudanden om finansiering från Fonden för en rättvis omställning.

Plan för utlysningar 2024

Under 2024 kommer nya utlysningar inom Fonden för en rättvis omställning. I februari planeras utlysningar öppna för Norrbotten och Västerbotten med inriktning på kompetensinsatser.

Fler utlysningar kan tillkomma och information om det kommer löpande. För att Sverige ska nå de nationella klimatmålen samt energi- och klimatmål på EU-nivå baserat på Parisavtalet, behövs klimatomställning i industrin. Finanisieringen ska främja den omställning som stål-, metall- och cementindustrin står inför.

Kontakt

fro@tillvaxtverket.se