Planerad finansiering från Fonden för en rättvis omställning

Planerade erbjudanden om finansiering från Fonden för en rättvis omställning.

Plan för utlysningar 2024

Utlysningar kan tillkomma och information om det kommer löpande. För att Sverige ska nå de nationella klimatmålen samt energi- och klimatmål på EU-nivå baserat på Parisavtalet, behövs klimatomställning i industrin. Finanisieringen ska främja den omställning som stål-, metall- och cementindustrin står inför.

Kontakt

fro@tillvaxtverket.se