Planerad finansiering från Fonden för en rättvis omställning

Planerade erbjudanden om finansiering från Fonden för en rättvis omställning.

Plan för utlysningar 2023

Under 2023 kommer nya utlysningar inom Fonden för en rättvis omställning. Mer information om det kommer löpande. För att Sverige ska nå de nationella klimatmålen samt energi- och klimatmål på EU-nivå baserat på Parisavtalet, behövs klimatomställning i industrin. Finansieringen ska främja den omställning som stål-, metall- och cementindustrin står inför.

Vill du ha mer information?

För mer information om mål och inriktningar hänvisar vi till vårt programdokument och informationen på vår programsida.

Kontakt

fro@tillvaxtverket.se