Handböcker

Ta hjälp av våra handböcker när ni planerar, genomför och rapporterar era finansierade projekt.

 • Handbok för EU-projekt 2021-2027

  För er som driver projekt med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) eller Fonden för en rättvis omställning.

 • Handbok för EU-projekt 2014-2020

  För er som planerar och genomför projekt som delfinansieras inom ramen för följande EU-program under programperioden 2014-2020.

 • Handbok för nationella projektmedel

  För er som planerar och genomför projekt som delfinansieras med nationella projektmedel inom ramen för Tillväxtverkets nationella program och insatser.

 • Handbok för verksamhetsbidrag

  En vägledning och allmän information för er som ansöker om och beviljas verksamhetsbidrag. Om ni får verksamhetsbidrag så framgår de fullständiga villkoren i ert beslut om stöd.

 • Instruktioner för bredbandsstöd

  Ni som är bredbandsaktörer har möjlighet att söka stöd från Regionalfonden för bredbandsinvesteringar i form av ortssammanbindande nät.

 • Instruktioner för stöd genom EU:s Landsbygdsprogram

  För att söka stöd genom Landsbygdsprogrammet ska du använda Jordbruksverkets e-tjänst. Du loggar in i e-tjänsten med ditt personliga Bank ID.

 • Handbok för produktionsstöd för audiovisuella verk

  Stöd till produktion av audiovisuella verk vänder sig till företag som vill producera film eller serie i Sverige. Stödet kan gå till spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie – oavsett vilken teknik som används.