Handbok för EU-projekt 2021-2027

Den här handboken är en vägledning för er som planerar och genomför projekt som Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) eller Fonden för en rättvis omställning delfinansierar. Handboken gäller för programperioden 2021-2027.

Sök i handboken

Spara som PDF