Den här handboken är en vägledning för er som planerar och genomför projekt som Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) eller Fonden för en rättvis omställning delfinansierar. Handboken gäller för programperioden 2021-2027.

Sök i handboken

Spara som PDF