Tidigare versioner av Handbok för EU-projekt 2021-2027

I samband med att innehåll i Handboken för EU-projekt 2021-2027 uppdateras, ändras också handbokens versionsnummer. Här kan du läsa om vilka ändringar som gjorts för respektive version, med början från version 1.0.

Tidigare versioner