Version 1.1

Här kan du läsa om de uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2021-2027 i version 1.1.

Tabell över uppdateringar i version 1.1

Uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2021-2027 i version 1.1

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

Beslut om EU-stöd

Förändringsteori

Schabloner

Så bedömer och fattar vi beslut om er ansökan

Ansöka

Informera och sprid kunskap om EU-finansieringen

Planera er budget

Vem gör vad i projektet?

Följ reglerna för offentlig upphandling och andra köp

Krav och urvalskriterier

Krav på projektet

Hållbarhetsanalys

Förtydliganden i text, inga ändringar i sak.

Användning av indikatorer

Manual för användning av indikatorer har lagts till.

Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

Tydliggöranden utifrån statsstödsregler vilka aktörer som har möjlighet att söka stöd.

Styrande dokument

Länk till Partnerskapsöverenskommelsen har lagts till.

Så här fyller ni i ansökan om stöd

Förtydliganden kring lönebikostnader och bekräftelse av åtagande. Felaktig manual om Min ansökan borttagen.

Korrigerat att det är 2000 tecken för aktiviteter.

Ansök om stöd

Mall för planeringsbudget, riskanalys, inköps- och upphandlingsplan och bekräftelse av åtagande har lagts till. Manual för användning av indikatorer har publicerats.

Krav och styrande dokument

Förtydliganden i text. Nya undersidor för allmänna villkor har lagts till.

Version 1.1 i pdf-format

Ladda ner version 1.1 av handboken EU-projekt 2021-2027