Genomföra och rapportera

När ni har blivit beviljade stöd är det dags att starta igång projektet. Under det här avsnittet läser ni om hur ni förbereder er projektstart, vad som gäller under genomförandet, hur ni rapporterar och avslutar ert projekt.

1. Förbered projekt­starten

När ni har beviljats stöd ansvarar ni för att följa beslutet om stöd och gällande regelverk. Sätt er därför ordentligt in i ert beslut och de krav som följer av det.

Sätt er in i kraven

2. Delta i uppstartsmöte

Ni som beviljas stöd kommer att bjudas in till ett uppstartsmöte. Mötet kan vara ett individuellt möte mellan Tillväxtverket och projektet eller hållas samlat för ett flertal projekt med projektstart som sker ungefär samtidigt.

Syftet med mötet

Vem ska delta på mötet?

3. Rapportera

Ni som beviljats stöd ska rapportera till Tillväxtverket under tiden ni arbetar med projektet och när ni avslutar det. Hur ofta ni ska rapportera och för vilka perioder framgår av ert beslut om stöd.

Rapportera

Ansöka om utbetalning

Revision och kontroll

4. Avsluta

Vill ni veta hur ett projekt, med delfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, ska avslutas? Det här avsnittet kommer att uppdateras med information om hur du avslutar ditt projekt.

Genomför arbete i enlighet med beslut

Ni ska alltid meddela om ert projekt får ändrade förutsättningar som gör att ni inte kan bedriva arbetet i enlighet med beslut om stöd. I de fallen kan ni behöva begära ändring.