Krav och styrande dokument

När ni har beviljats EU-stöd förbinder ni er till att följa ett antal regler. Hela det här avsnittet innehåller de formella krav som ställs på er när ni ska genomföra ert projekt. Håll er uppdaterade genom att ta del av informationen kontinuerligt och sprid den i er projektorganisation.