Handbok för EU-projekt 2014-2020

Handboken är en vägledning för er som planerar och genomför projekt som delfinansieras inom ramen för följande EU-program under programperioden 2014-2020. 

Handboken vänder sig till projekt inom strukturfondsprogrammen Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Stockholm, Östra Mellansverige, Västsverige, Småland och Öarna och Skåne-Blekinge samt Nationellt regionalfondsprogram. Söker ni delfinansiering inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, ett gränsregionalt samarbetsprogram, omfattas ni av andra regelverk. Läs mer på www.interreg-oks.eu

 • Planera

  Planerar er organisation att starta ett projekt och ansöka om finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden? För att öka möjligheterna att både få stöd och nå goda resultat behöver ni planera projektet väl.

 • Genomföra och rapportera

  Avsnittet genomföra och rapportera innehåller sådant ni förbinder er till när ni får stöd, och som ni därför måste veta när projektet börjar. Det innehåller också information om hur, när och vad ni ska rapportera till Tillväxtverket för att visa hur ni använder ert stöd.

 • Avsluta

  Under det här avsnittet finns information som vägledning för hur ni avslutar ett EU-projekt, under programperioden 2014-2020.

 • Tidigare versioner av Handbok för EU-projekt 2014-2020

  I samband med att innehåll i Handboken för EU-projekt 2014-2020 uppdateras, ändras också handbokens versionsnummer. Här kan du läsa om vilka ändringar som gjorts för respektive version, med början från version 3.0