Tidigare versioner av Handbok för EU-projekt 2014-2020

I samband med att innehåll i Handboken för EU-projekt 2014-2020 uppdateras, ändras också handbokens versionsnummer. Här kan du läsa om vilka ändringar som gjorts för respektive version, med början från version 3.0

Tidigare versioner