Version 3.8

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 3.8.

Uppdateringar

Uppdateringar i version 3.8

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

Avsluta/Viktiga datum

Nytt avsnitt

Avsluta/Goda råd

Nytt avsnitt

Avsluta/Förbered för slutredovisning

Nytt avsnitt

Avsluta/Informationsansvar efter projektavslut

Nytt avsnitt

Avsluta/Dokumentation och arkivering

Nytt avsnitt

Avsluta/Varaktiga insatser

Nytt avsnitt

Genomföra/informationsansvar

Avsnittet har förtydligats

Planera/Varaktiga insatser

Nytt avsnitt

Planera/Från idé till ansökan i 12 steg/Har ni genomfört alla steg

Begreppet följeforskning ändrat till löpande utvärdering

Avsnittet Genomföra och sidan Specifikation av kostnader och intäkter

Förtydligande av vad som gäller för förenklade redovisningsalternativ

Avsnittet Ansöka och sidan Så länge kan ett projekt pågå

Begreppet följeforskning ändrat till löpande utvärdering