Planera

Planerar er organisation att starta ett projekt och ansöka om finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden? För att öka möjligheterna att både få stöd och nå goda resultat behöver ni planera projektet väl.

 • Överblick, från projektidé till beslut

  Så här ser processen ut, från projektidé fram till att ert projekt beviljas stöd. 

 • Vem kan söka EU-stöd, och för vad?

  Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Den som ansöker behöver ha tillräcklig kapacitet för att genomföra projektet och tillräcklig betalningsförmåga eftersom utbetalning av stödet sker i efterhand

 • Krav på projektet

  Ett projekt inom strukturfonderna omfattas av en rad grundläggande krav. I det här avsnittet hittar ni en sammanfattning av alla krav som är viktiga att känna till redan när ni planerar projektet, samt hur de förhåller sig till ansökan om stöd.

 • Krav på er som ansöker

  Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • Redovisnings­alternativ

  Det finns tre olika redovisningsalternativ. Två av dem innebär en enklare kostnadsredovisning för er under genomförandet av projektet. De alternativen ska ni använda om ert projekt är en förstudie eller ett personalintensivt projekt. Är projektet inget av dessa ska ni använda det tredje alternativet som innebär att ni redovisar era faktiska kostnader.

 • Planera projektet innan ni ansöker

  Ett projekt inom Tillväxtverkets regionalfonds­program kan till exempel handla om internationali­sering, affärsutveckling, förnybar energi eller forskning och innovation.

 • Testa er projektidé

  Vill ni redan nu berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket?

 • Roller och ansvar

  Ett projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden involverar många olika parter. Pengarna betalas ut, används och följs upp inom ett särskilt förvaltningssystem som styrs av både europeiska och svenska lagar och regler. Alla inblandade parter har sin bestämda roll och sitt ansvar i förvaltningssystemet.

 • Styrande dokument

  De styrande dokumenten, som är beslutade av EU-kommissionen och Sveriges regering, ställer krav på strukturfondsprogrammen. Ni som är stödmottagare för ett strukturfondsprojekt ska också följa de styrande dokumenten.